Analysekonsulent hos Guldborgsund Kommune

Beskriv kort din ”rejse” fra studiet til dit nuværende job

Allerede inden jeg dimitterede, flyttede jeg væk fra Aarhus og til Lolland. På plussiden viste det sig at være rimeligt nemt at komme i betragtning til en stilling på grund af relativt få ansøgninger til stillingerne, mens der på minussiden ikke var så mange spot on stillinger at få. Jeg endte med at komme til to samtaler til to forskellige stillinger i samme afdeling, hvorefter jeg insisterede på en virksomhedspraktik, da jeg begge gange fik afslag på grund af manglende erfaring. Én måned senere blev jeg ansat i en nyoprettet stilling. I dag har jeg bevæget mig fra den politiske del af organisationen til en stabsfunktion som analysekonsulent, som giver mig mulighed for at komme ned og bruge mine analytiske og processuelle kompetencer i arbejdet med at understøtte ledelsesbeslutninger med data.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Mit arbejde består primært af arbejde med rapporter, opsætning af vores ledelsesinformationsmagasin INDSIGT samt møder med ledere og nøglemedarbejdere fra alle kommunens centre omkring ledelsesinformation og analyser. En typisk dag består derfor både af skrivebordsarbejde - i perioder mere end andre - og møder.

Hvordan ser et par typiske arbejdsopgaver ud for dig?

En arbejdsopgave kunne være at skrive artikler på baggrund af en analyse samt sætte denne op grafisk. Jeg er også support for et af vores centre i udviklingen af en ny strategi for bosætning. Her er jeg med til at lave datagrundlaget og formidlingsmaterialet, de skal diskutere ud fra.

Hvordan bruger du din OØ-faglighed i dit nuværende arbejde?

Jeg bruger min faglighed inden for procesledelse og udvikling af analysemetodikker. Min OØ-faglighed er essentiel i arbejdet med at sikre, at organisationen tager de rigtige beslutninger, og i den stilling jeg har nu, har jeg mulighed for at præge alle niveauer henimod at arbejde ud fra en Effectuation-tankegang i stedet for en traditionel Kausal tænkning.

Et godt råd

Det vigtigste er at holde på sin faglighed og finde frem til, hvad du som fagperson og med din personlighed kan bidrage med. Jeg fik mit job, fordi jeg turde sige, hvad jeg mente, og havde noget at byde ind med, men også fordi jeg tog konstruktivt imod de afslag jeg fik, og på den måde fik en fod indenfor.

Portrættet er fra april 2020

Lasse Fonager Møller

  • Bachelor i Middelalder- og Renæssancearkæologi

  • Kandidat i Oplevelsesøkonomi

  • Dimitteret i 2016

  • Analysekonsulent hos Guldborgsund Kommune