Pædagogisk konsulent hos Viborg Kommune

En typisk arbejdsdag

Jeg bevæger mig i koblingen mellem forskning, uddannelsespolitik og praksis inden for skoleområdet, og varetager i særlig grad kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale på skolerne samt større udviklingsopgaver inden for skoleområdet.

En typisk arbejdsdag foregår dels i det åbne kontorlandskab mellem mine kolleger og sparringspartnere på Viborg Rådhus, til konferencer og i netværk, til møder med eksterne og interne samarbejdspartnere og ind imellem på skolerne, hvor jeg understøtter ledelsen med udviklingsopgaver.

Mine arbejdsopgaver

  • Designe, planlægge og kvalitetssikre kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på skolerne i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • Konsultative opgaver i forskellige udviklingsprojekter på skolerne og for kommunens samlede skolevæsen
  • Tværorganisatorisk samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsliv og ungdomsuddannelser med henblik på at sikre større tilgang til og kvalificere overgangen til erhvervsuddannelser

Den fedeste arbejdsopgave

Jeg er generelt glad for mine opgaver, som varierer meget. Jeg er særligt glad for opgaver, hvor jeg interagerer med andre interne eller eksterne samarbejdspartnere og i særlig grad kan anvende den viden, jeg har tilegnet mig som uddannelsesvidenskaber. Det fedeste er, når jeg føler, jeg gør en positiv forskel og opnår succes med de udviklingstiltag, vi sætter i gang til gavn for vores skoler og i sidste ende elevernes læring og trivsel.

Min vej fra studie til job

Jeg har en professionsbachelor som lærer, og har tidligere undervist i folkeskolens ældste klasser i 8 år. I min tid som lærer har jeg altid haft fokus på udvikling - både af min egen praksis og af de organisatoriske rammer på skolen. Mens jeg studerede uddannelsesvidenskab varetog jeg vikartimer på skolen, og havde derved stadig en god indsigt i og tilknytning til praksis. Dette har været udbytterigt både i forhold til mit studie, og da jeg skulle starte i min nuværende stilling. Kombinationen af min praksiserfaring og mine akademiske færdigheder betød, at jeg fik stillingen som pædagogisk konsulent umiddelbart efter, jeg havde afleveret mit speciale.

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Jeg var ikke ny på arbejdsmarkedet, og havde i mange år været i fuldtidsjob i en hektisk og omskiftelig hverdag, så tempoet og kravene var ikke fremmede for mig, omend det var nogle andre opgaver.

Jeg var positivt overrasket over, at en del af det, jeg havde beskæftiget mig med på uddannelsesvidenskab, ikke var fremmed i praksis.

Min faglighed i spil

Med en baggrund som folkeskolelærer og en kandidat i uddannelsesvidenskab besidder jeg en kombination af akademiske færdigheder inden for uddannelse og udvikling, og praktiske færdigheder inden for blandt andet undervisning, formidling og facilitering. Begge fagligheder anvender jeg i mit arbejde som konsulent for skoleområdet.

Det er enormt spændende at arbejde med udvikling og uddannelse i en politisk styret organisation som sidste led inden beslutningerne skal implementeres i skolevæsenet i sammenhæng med de igangværende indsatser. Jeg anvender her bredt min viden og metoder fra uddannelsesvidenskab om didaktik og læring, kompetenceudvikling, forvaltning, forandringsprocesser, forskning og forskningsmetoder i mit arbejde.

Et godt arbejdsliv er

Et godt arbejdsliv er for mig fyldt med udfordringer, fortsat personlig og faglig udvikling, kollegial sparring og teamsamarbejde, fleksibilitet, variation, tillid og mulighed for indflydelse og at anvende den viden, jeg tilegner mig på en meningsfuld måde.

I fremtiden drømmer jeg om

For mig er det forvaltningsmæssige arbejde med skoleudvikling en ny bane, som jeg stadig udvikles i, og lige nu er drømmen fortsat at tilegne mig viden og udvikle mine kompetencer inden for feltet.

Et godt råd

Mulighederne er uendelige - vær åben, og se hvad studiet fører med sig. Sørg for at være opsøgende i forhold til den praksis og den kontekst, den tilegnede viden skal/kan anvendes i - den reelle læring og udvikling finder sted her!

Artiklen er skrevet i august 2017

Line Husum Pedersen

  • Cand.soc. i Uddannelsesvidenskab

  • Professionsbachelor som folkeskolelærer

  • Dimitteret i 2016

  • Pædagogisk konsulent hos Viborg Kommune

  • Find Line på LinkedIn