Pædagogisk Konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Thisted Kommune

En typisk arbejdsdag

På en typisk arbejdsdag deltager jeg i møder med daginstitutionspersonale, forældre eller andre faggrupper ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I disse møder giver jeg konsultativ bistand eller planlægger det tværfaglige samarbejde omkring det enkelte barn. En typisk arbejdsdag kan også indeholde forskellige tests eller observationer i barnets hjem og daginstitution for at vurdere barnets udviklingsniveau.

Mine arbejdsopgaver

  • Konsultative og forebyggende møder med dagplejere, pædagogiske ledere, institutionspersonale og forældre.
  • Observationer og tests af det enkelte barn til brug ved vurdering af barnets udviklingsniveau og til vurdering af dets nærmeste udviklingszone.
  • Vejledning af "Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse"- og "Program For Læringsledelse"-grupper i daginstitution og skoler.

Den fedeste arbejdsopgave

De sjoveste og fedeste arbejdsopgaver som pædagogisk konsulent oplever jeg er: Deltagelse i møder, hvor jeg kan bidrage med den teoretiske viden og de praktiske handleforslag, som medvirker til at et barns udvikling tager fart i en positiv retning.

Samtidigt synes jeg, at det er enormt givende at planlægge og undervise på kursusdage for kommunens dagplejere, pædagoger, medhjælpere og dagplejepædagoger m.fl. Det giver en kæmpe succesoplevelse, når de tilhørende får aha-oplevelser og ny inspiration til deres daglige arbejde med børnenes læring og udvikling.

Min vej fra studie til job

Jeg tog oprindeligt en professionsbachelor i pædagogik og arbejdede efterfølgende 3,5 år som pædagog i en naturbørnehave.

Jeg tog herefter en kandidatgrad i 'Generel pædagogik'. Jeg havde ingen studiejobs under min uddannelse, men søgte straks det var muligt efter endt uddannelse en relevant løntilskudsstilling. Jeg fik en løntilskudsstilling som akademisk medarbejder ved Forsknings- og Udviklingsafdelingen hos University College Nordjylland. Samtidigt tog jeg et kursus i projektledelse og projektstyrring.

Jeg søgte efter løntilskudsstillingen et barselsvikariat som pædagogisk konsulent og blev ved vikariatets ophør fastansat i samme stilling.

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Det overraskede mig, at der er så mange forskelligartede arbejdsopgaver i dagligdagen, hvor jeg skal være eksperten. Stillingen som pædagogisk konsulent indeholder et meget bredt arbejdsområde, hvor man skal være orienteret om nyeste viden og gerne rådgive på baggrund af evidens. Dannelsestanken fylder meget lidt i praksis, mens den fyldte meget på studiet.

Samtidigt overraskede tempoet på arbejdsmarkedet mig. Kontrasten fra studietiden hvor der var god tid til refleksion, argumentation, litteratursøgning og skriftlighed til arbejdsmarkedets høje tempo var stor.

Min faglighed i spil

Jeg bruger min uddannelse i arbejdslivet, når jeg gennemføre observationer og tests. Uddannelsen har givet mig kompetencen til at forholde mig videnskabeligt og kritisk til de informationer, jeg indhenter og får fra informanter. Samtidigt bruger jeg min uddannelse til at forstå udfordringerne på daginstitutionsområdet i et større perspektiv.

Et godt arbejdsliv er

Alsidige, udfordrende og meningsfulde arbejdsopgaver er for mig en vigtig del af et godt arbejdsliv. Muligheden for at udvikle mig fagligt, tilegne mig ny viden og anvende denne viden gør arbejdet sjovt. Ikke mindst er gode kollegaer samt et positivt, samarbejdsorienteret og tæt kollegialt fællesskabet en nødvendighed for et godt arbejdsliv.

I fremtiden drømmer jeg om

Jeg drømmer om at blive endnu dygtigere og skarpere inden for de kerne fagområder, jeg arbejder med til dagligt. Skal jeg tænke uden for boksen / stillingen som pædagogisk konsulent drømmer jeg om at prøve kræfter med forskning og undervisning, men dette er en drøm i det lange perspektiv.

Et godt råd

Tag studiet alvorligt. Dyrk teorierne og dygtiggør jer i kritisk tænkning, argumentation og informationsindsamling. Tiden til faglig fordybelse er ikke den samme i arbejdslivet. Kritisk tænkning, argumentation og informationsindsamling, mener jeg, er vigtige kompetencer i et hektisk arbejdsliv uanset hvilken stilling man får efter studiet, så fokuser på dette.

Tag relevante studiejobs og benyt relevante virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger efter uddannelsen. Der er mange kandidater som kæmper om få stillinger, så det er vigtigt at få erfaring, så man bliver attraktiv og kommer øverst i bunken af ansøgninger.

Artiklen er skrevet i juli 2017

Martin Tindahl Østergaard

  • Cand.pæd. i General Pædagogik

  • Dimitteret i 2015

  • Pædagogisk Konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning,Thisted Kommune

  • Find Martin på LinkedIn