Adjunkt hos Vesthimmerlands Gymnasium og HF

En typisk arbejdsdag

Jeg prøver på at holde en ramme på 8-16, men det er til tider svært i perioder med spidsbelastning, i form af vejledning, større opgaver eller flerfaglige forløb.

De fleste dage er fordelt ca. 50/50 imellem undervisning og forberedelse. Selvom der ofte bliver kørt parallelforløb, så er der i realiteten meget stor forskel på de enkelte klasser, således at en undervisningsgang aldrig er den samme selvom det læste stof er identisk.

Jeg møder ind 7.50. Når at drikke en kop kaffe før første time starter. Det er religion i 2t, en ret splittet klasse, hvor den ene halvdel har krudt i røven og er meget arbejdsomme, den anden halvdel er mere passiv. En væsentlig del af timen går med at opretholde motivationen blandt den aktive del, samtidig med at den mere passive og tilbageholdende del ikke tabes, og får lov til at komme til orde.

Anden time er en fritime, her detailplanlægger jeg øvelser og PP's fremadrettet - enten til senere på dagen, hvis der har været travlt i en længere periode, eller længere fremad hvis der har været ro på i en periode.

Før tredje time tankes der igen op på kaffe, og der bliver snakket med mine fantastiske kolleger. Kollegerne og eleverne er ubetinget de bedste elementer ved jobbet!

Tredje time er med Kultur og Samfund i HF. De skal have om kulturmøder. Der sidder en del i klassen med nogle meget klare holdninger om emnet, og samtidig en vis modvilje imod at lære om andre kulturer. Det fylder noget, men er samtidig en stor kilde til motivation, da man kan være med til at pille ved deres forstokkethed og guide dem i retning af et mere nuanceret syn på fænomenet.

Efter mere kaffe er der endnu en mellemtime til forberedelse. Der bliver tid til faglig sparring med en kollega, samt en sludder for en sladder om småt og stort.

Dagens femte time er med 3x, en fagligt meget stærk klasse, med overvejende vidensbegærlige og interesserede elever. Her er der mulighed for for alvor at blæse op for niveauet, og få gang i de fede diskussioner!

Sidste time. (som regel) De sidste timer er altid præget af at eleverne har haft en lang dag, og undertegnede ditto. Igen er der stor forskel på klasserne og hvor gode de er til at hive sig selv op ved nakkehårene. 3a er ikke noget unikum i denne opgave. Der bliver sukket noget, da jeg prøver at hive dem op på diskussionsniveau om NGOernes ansvar for folkemordet i Rwanda. 

Mine arbejdsopgaver

Tre konkrete opgaver

  • Forberedelse af undervisning og planlægning af forløb
  • Undervisningskonteksten
  • Vejledningsrollen når eleverne skal skrive større skriftlige opgaver

Den fedeste arbejdsopgave 

Den bedste del af arbejdet er eleverne - det er en daglig fornøjelse at være blandt unge mennesker, og få muligheden for at hjælpe dem videre i livet! Det er en fantastisk oplevelse at kunne være medvirkende til at forme og styrke elevernes faglige selvsikkerhed, og en daglig fornøjelse at opleve den motivation som det giver eleverne, at jeg aktivt engagerer mig i hver enkelt. Den personlige relation er vigtig!

Min vej fra studie til job

Jeg afleverede mig speciale i 2013, herefte gik jeg arbejdsløs i 1½ år uden at blive indkaldt til en eneste samtale. Herefter var jeg så heldig at blive tilbudt et vikariat på Munkensdam Gymnasium i Kolding. En times pendling hver vej, men en fod indenfor! efter 1½ år som vikar, gik vejen tilbage til dagpengeland, men med en helt anden forudsætning for at få arbejde igen, da jeg nu havde erfaring samt vished for at jobbet var noget for mig.

Efter et halvt års ledighed og vikarieren i folkeskolen blev jeg tilbudt et vikariat i Aars, hvor jeg er nu. Efter vikariatet blev jeg tilbudt en fastansættelse, hvis jeg gik med til at læse engelsk op, således at jeg ville opnå undervisningkompetence i tre fag. Så det er jeg igang med nu.

Det overraskede mig, da jeg gik fra studie til job

Jeg er meget positivt overrasket over hvor motiverende det er, at have et konkret formål med sin videns tilegnelse! - Det var tit det demotiverende under uddannelsen, at jeg til tider ikke kunne genkende nogen fremtidig anvendelse på enkelte delelementer af studiet.

Min faglighed i spil 

Min baggrundsviden, samt evne til at opnå ny viden på en effektiv måde.

Et godt arbejdsliv er

At der er afveksling og menneskelig kontakt. Afvekslingen giver sig selv, da der ikke er to elever der er ens, og derved ikke 2 klasser der er ens. Den menneskelige kontakt er i høj grad til stede, da der både er et stort lærerkollegie at spare med, samt den daglige kontakt med eleverne.

I fremtiden drømmer jeg om 

Jeg er vildt glad for mit job! Min primære motivation lige nu og her, er at blive endnu bedre til at løfte mine arbejdsopgaver. På sigt kunne jeg godt forestille mig, at min glæde ved at engagere mig i den enkelte elev kunne udmunde i en efteruddannelse til studievejleder.

Et godt råd

Overvej dine fagvalg. Da en kombination som min, med to fag uden nævneværdig skriftlighed i gymnasiet, har sværere ved at få en ansættelse. Overvej ligeledes hvilke fag der er "mangel" på. Bliv ikke for fortvivlet hvis du ikke straks får arbejde. Gå på kompromis med bekvemmelighed når du søger stillinger, du kan ikke forvente at få noget i den by du bor, og har du først opnået erfaring vil de fremtidige ansættelser være nemmere at opnå.

Portrættet er fra november 2018

Nis Breinholt Stærke

  • Hovedfag i Historie, sidefag i Religion 

  • Dimitteret i 2013

  • Adjunkt hos Vesthimmerlands Gymnasium og HF