Udviklingskonsulent hos Syddjurs Kommune

Beskriv kort din ”rejse” fra studiet til dit nuværende job

Forår 2013: 5 måneders praktikophold i Analyse & Udvikling, Silkeborg Kommune.

Efterår 2013: 5 måneders deltidsjob i Kommunikationssektionen, Silkeborg Kommune.

Forår 2014: 1-årig projektlederstilling, Silkeborg Bibliotek.

Forår 2015: Forlængelse af projektlederstilling, Silkeborg Bibliotek.

Forår 2017: Fastansættelse som campuskoordinator, Silkeborg Bibliotek. 

Sommer 2018: Fastansættelse som udviklingskonsulent, Kultursekretariatet, Syddjurs Kommune

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

En normal arbejdsdag varer ca. fra 08.00-15.40, men varierer ofte i længde, fx fra 07.30-22.00. Jeg starter ofte med at tjekke mailbakken for de vigtigste henvendelser og evt. mødeindkaldelser. Derefter tænker jeg hurtigt over, om jeg skal ændre noget i forhold til de opgaver, jeg sidder med lige nu. Har jeg fx fået kendskab til en viden, som jeg tror andre kan bruge, så orienterer jeg straks. Derefter laver jeg typisk skrivebordsarbejde, hvis jeg ikke skal til møder forskellige steder. Det kan også være, at jeg flytter ind i et grupperum og forbereder en proces eller oplæg, som jeg skal ud og holde for en gruppe medarbejdere.  

Hvordan ser et par typiske arbejdsopgaver ud for dig?

Arbejdsopgaverne har fokus på møder herunder opstart, status og opfølgning på opgaver, procesforberedelse, procesgennemførelse, oplægsproduktion, talepunkter til ledelse mfl., research, rapportlæsning, telefonopkald, mailskriveri, tegne, sparring med kolleger, kommunikation af arbejde, indstillinger og notater til mit politiske udvalg med mere.

Hvordan bruger du din nordiskfaglighed i dit nuværende arbejde?

Jeg bruger min OØ-faglighed stort set hele tiden. Jeg har ofte et bredere analyseperspektiv på en række forhold og situationer end mange af mine kolleger. Jeg har stort fokus på at trække visionssnak og skåltaler ned i praksis - kultur er noget, vi gør. Socialkonstruktivisme giver mig en tilgang til, at jeg altid kan finde ud af, hvorfor verden ser ud, som den gør, samt en evne til at forsøge at ændre det.

Min naturlige tværfaglige tilgang gør, at folk oplever, jeg er hurtig til at lære andre fagsprog og god til at indgå i gruppearbejde på tværs af faglige og afdelinger. Desuden at jeg aldrig selv sidder med svaret alene på spørgsmål.

Jeg bruger entrepreneurship, designfagene og grundfagligheden fra første semester på OØ, når det handler om at analysere, lave scenarier og formulere en løsning samt at få folk til at bruge den. Jeg modarbejder aktivt brainstorming og situationer, hvor der skal findes på idéer, andre skal løse. I aften skal jeg ned på Fiskerihavnen til møde med en gruppe foreninger, hvor vi skal formulere fælles udfordringer, mens vi har et kreativitets-tabu. Jeg arbejder lige nu også på at implementere Café-modellen som metode til feedback på samskabelsesprocesser internt i forvaltningen.

Jeg bruger projektledelse til at strukturere projektledelsen, selvom jeg næsten ikke har realtid til det. Jeg bruger kommunikation til for det meste at vide, at det er et utrolig vigtigt element i alt, hvad vi gør.

Når jeg fx sidder til møde omkring en drøftelse af, hvad Den Gamle Fiskerihavn i Ebeltoft er for et sted, så starter hele analyseapparatet fra 1. semester op.

Et godt råd

Man skal have styr på sine metoder og sine begreber. Man skal lære at være lærenem.

Portrættet er fra april 2020

René Gabs Bargisen

  • Bachelor i Historie

  • Kandidat i Oplevelsesøkonomi

  • Dimitteret i 2014

  • Udviklingskonsulent hos Syddjurs Kommune