Tag kontakt! (de fleste tager det som et kompliment)

Netværk kan være vejen til job, i hvert fald hvis du spørger Ann-Katrine Schepler. Derfor er det ifølge hende essentielt, at man tør tage kontakt.

En typisk arbejdsdag

Min arbejdsdag består for det mest af en del mailudveksling med kunder, kundemøder, planlægning af projekter og support. Derudover er det en it-platform, jeg arbejder med, hvorfor jeg også bruger en del af tiden på at komme med idéer og løsningsforslag til videreudvikling af denne. Jeg er ydermere medansvarlig for vores interne onboarding, hvor vi netop har skudt en helt ny proces i gang - derfor bruger jeg også tiden på sådanne interne træningsprojekter.

Mine arbejdsopgaver

• Projektledelse af forskellige virksomheder, der skal implementeres i vores Learning Management System

• Udarbejdelse af interne processer/projekter - såsom vores interne onboardingproces

• Udarbejdelse af involverende og spændende lærings- og træningsmateriale med udgangspunkt i de forskellige virksomheders univers og behov

Den fedeste arbejdsopgave

Min største succes på arbejdet har været udrulningen af vores interne onboardingproces, som jeg har været og er tovholder for. Processen tager udgangspunkt i de nye medarbejdere og ikke i os som virksomhed. Essensen af vores interne onboarding er, at de nye medarbejdere skal føle sig trygge og som en del af virksomheden hurtigst muligt. Hele pointen er, at nye medarbejdere performer langt hurtigere, hvis de har haft et vellykket onboardingforløb. Mange af elementerne bunder i de onboarding- og læringsteoretiske områder, jeg arbejdede med under mit studie - og en stor del af succesen bunder i følelsen af at kunne bruge min uddannelse til noget konkret i praksis.

Min vej fra studie til job

Jeg havde første gang kontakt til Learningbank på et kundemøde i en anden virksomhed, hvor jeg var i praktik under studiet. Efter dette møde fulgte jeg Learningbank på LinkedIn, og skrev til min kontaktperson hos Learningbank 3 måneder inden min dimission. Herefter blev jeg kaldt til to samtaler henover et par måneder og blev efterfølgende tilbudt en virksomhedspraktikstilling. Virksomhedspraktikken varerede i 8 uger og blev forlænget til et løntilskudsjob. Efter 1,5 måned i løntilskuddet blev jeg tilbudt en fuldtidsstilling, som jeg, efter 3 måneders løntilskud, startede i.

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Den største overraskelse er helt klart, hvor mange virksomheder - og dermed mulige - arbejdspladser, der faktisk findes. Det kræver blot, at man vil gøre sit forarbejde, og at man tør tage uopfordret kontakt. Derudover var jeg forberedt på, at jeg ikke nødvendigvis ville kunne se en direkte forbindelse mellem det, jeg læste på studiet, og arbejdet i praksis - men jeg er blevet meget positivt overrasket over hvor meget, jeg faktisk kan bruge fra mit studie. Både teoretisk - men mest af alt metodisk.

Min faglighed i spil

Først og fremmest bruger jeg rigtig mange metodiske perspektiver - en stor del af mit job består i at kunne sætte mig ind i vores forskellige kunders organisationer, i deres univers og behov i forhold til medarbejderudvikling. For at kunne gøre dette, skal jeg stille de rigtige spørgsmål og analysere på svarene.

Derudover udarbejder og udvikler jeg, i samarbejde med vores kunder, deres træningsmateriale. Til dette bruger jeg en stor del af min teoretiske viden om, hvordan mennesker lærer - både individuelt og i samarbejde. Derudover bruger jeg denne viden i forhold til, hvorfor det overhovedet er væsentligt at tale om læring i organisationer - og mere generelt, hvordan man overhovedet kan lykkes med at få læring til at forplante sig i organisationer.

Et godt arbejdsliv er

Et godt arbejdsliv for mig er et arbejdsliv, hvor der er en god work-life-balance. Der skal både være plads til arbejde og privatliv. Jeg tror ikke på, at man bliver mere produktiv af at arbejde 70 timer om ugen - tværtimod. Derudover er det vigtigt for mig at have et job, hvor jeg føler, at jeg udvikler mig, og hvor jeg får lov at have og vigtigst af alt tage ansvar.

Og så betyder gode kollegaer jo altid alverden :-)

I fremtiden drømmer jeg om

Jeg drømmer om fortsat at kunne holde fokus på det, jeg synes er interessant - nemlig udvikling og træning af medarbejdere.

.. om fortsat at kunne bruge min viden inden for læringsteori og omsætte denne til konkrete organisatoriske tiltag.

.. og selvfølgelig om at være glad og motiveret hver dag, jeg tager på arbejde.

Et godt råd

Husk at alle gerne vil hjælpe - de fleste tager det som en kompliment at blive kontaktet og føler sig specielle, hvis de kan få lov at hjælpe kandidater i job.

Brug dit netværk, det er sådan, størstedelen af mine medstuderende er kommet i job!

Brug LinkedIn - skriv til alle relevante personer, der kan hjælpe dig i job. Søg på titler, virksomheder etc., og send dem en professionel og kort besked om, hvad du søger deres hjælp til. Hvis ikke der kommer svar asap, betyder det ikke "nej". Langsomme svar er blot et udtryk for, at virksomhederne har travlt - hav derfor god tålmodighed og hold kontakten med virksomheden ved lige.

Artiklen er skrevet i maj 2018

Ann-Katrine Schepler

  • Uddannelse: Cand.soc
    i Uddannelsesvidenskab

  • Dimitteret: 2017

  • Stilling: Learning & 
    Implementation Consultant

  • Virksomhed: Learningbank

  • Find Ann-Katrine på LinkedIn