Balance mellem praksis og det akademiske

Specialevejleder Bente Jensen beskriver her, hvordan hun som vejleder hele tiden skal hjælpe den studerende med at skabe balance mellem det akademiske speciale, og den opmærksomhed den studerende har på praksis.

Hvad får den studerende ud af at skrive et erhvervsspeciale?

”De studerende oplever en meget høj grad af relevans i deres specialearbejde. Derudover får de studerende løbende indblik i og kendskab til de virksomheder eller den type virksomheder, som de selv evt. er interesserede i at få job i. Sidst men ikke mindst oplever jeg, at de studerende er meget engagerede i at være tæt på en praksis i enten en offentlig eller privat virksomhed og her være med til at ideudvikle og bidrage med noget, virksomheden kan bruge.”

Hvordan er det at være vejleder på et erhvervsspeciale?

”Jeg synes, at koblingen mellem teori og praksis, og undersøgelser der kobler teori og teoretiske perspektiver på organisations udvikling og forandring, er meget inspirerende. Det ene speciale, jeg vejleder nu, knytter sig også til det forskningsfelt jeg selv udforsker, nemlig den offentlige sektor med fokus på daginstitutioner og forandringsprocesser. Så her kan jeg selvfølgelig byde ind med noget helt særligt. Men det er også inspirerende at være vejleder på specialer, hvor de studerende samarbejder med virksomheder. At være vejleder på et speciale, der hele tiden bevæger sig imellem akademisk teori og relevans i forhold til omgivelserne og virksomheden, er inspirerende.”

Hvad kræver det at vejlede et erhvervsspeciale? Hvordan adskiller det sig fra at vejlede et mere klassisk speciale?

”Som vejleder skal man hjælpe med at holde fokus på at specialet opfylder målene for et klassisk speciale rent akademisk, samtidig med at man hele tiden har opmærksomheden rettet imod praksis. Det gør vejledningen både interessant, men også krævende for de studerende og vejlederen i forhold til at holde fokus.

Et erhvervsspeciale skal på samme måde som andre specialer leve op til de akademiske kvalitetskriterier. Der, hvor det adskiller sig, er ved at erhvervsspecialet har en kobling til en praksis, hvor man i et klassisk speciale kan blive mere i teorierne og ikke behøver samme udkig. Men kvalitetsmæssigt adskiller de sig ikke fra hinanden. Derudover er det meningsgivende for de studerende at kunne se det, man teoretisk arbejder med også har en relevans ude i virkeligheden, og at det, der sker i virkeligheden, kan forstås med teoretiske indsigter. Selve det faglige udbytte adskiller sig ikke, tværtimod bliver specialet næsten løftet ved koblingen. Jeg synes, forskning og praksis bliver rigtig relevant, når de to ting går hånd i hånd.”

Hvor meget er du som vejleder med i den indledende opstartsproces? Er der noget, man skal være opmærksom på her?

”De studerende har som oftest selv knyttet arbejdsrelationen til den praksis, de gerne vil samarbejde med i forbindelse med specialet. Men der er forskel på, hvor vigtigt det er for virksomheden, at jeg som vejleder inddrages. Jeg synes, det er en god ting, at man er med til at bekræfte, at den studerende laver sit speciale i den pågældende virksomhed. Som vejleder skal man være opmærksom på balancegangen mellem, at de studerende gerne vil gøre sig interessante og hjælpe virksomheden med nogle idéer og tanker, og at der skal laves et speciale, der opfylder akademiske krav. Der skal man hele tiden hjælpe den studerende med at holde fast i, at det først og fremmest er de akademiske krav, specialet skal opfylde.”

Uddrag fra interview med Bente Jensen, Professor MSO, DPU

Bente Jensen

  • Stilling: Professor MSO

  • Afdeling: Uddannelsesvidenskab

  • Institut: Pædagogik og Uddannelse