Vær ikke bange for at forstyrre os! (vi vil gerne forstyrres)

Du skal ikke være bange for at tage fat i de mennesker som sidder ude i virksomhederne eller organisationerne, i hvert fald ikke hvis du spørger Lina Gotfredsen. Dette møde kan nemlig bidrage med meget både for dig som studerende, men også for dem som sidder i virksomhederne.

En typisk arbejdsdag

Én dag kunne se således ud, men ingen dage er særlig ens: Vi starter i APPlab med et møde på en halv time, hvor vi samler op og gennemgår udfordringer og næste skridt for igangværende projekter. Og drikker kaffe. Så har vi måske et møde med en kliniker som gerne vil lave en app i forbindelse med et forskningsprojekt, og som i den forbindelse har behov for at få afdækket muligheder og måske få hjælp til at komme i gang. Så kan jeg have et møde med MTIC om, hvordan vi udvikler videre på vores virksomhedssamarbejde eller med TTO om samarbejdsflader. På et eller andet tidspunkt spiser jeg frokost - enten i kantinen, foran computeren eller på vej et sted hen. Så har jeg måske et statusmøde med min chef, og dernæst kan vi have et internt projektmøde - måske med ekstern sparring.

Mine arbejdsopgaver

  • Vejlede og inspirere klinikere på Aarhus Universitetshospital som henvender sig med ideer til apps som fx kan understøtte kliniske arbejdsgange, indsamle data eller sikre en bedre patientbehandling
  • Sikre at der skabes synergi mellem klinikere, studerende og virksomheder omkring design af sundhedsapps
  • Sikre at vi har et godt team som trives med opgaverne, herunder rekruttering, koordinering af opgaver og supervision

Min fedeste arbejdsopgave

Er at facilitere synergi mellem mennesker med forskellige fagligheder. Jeg får en følelse af succes på mit teams vegne, hvis jeg kan mærke, at energien sprudler og motivationen er i top omkring et projekt i kraft af selve udfordringen og de mennesker, der er samlet omkring den. Det er desuden fantastisk at arbejde med studerende fra forskellige studieretninger! Jeg elsker deres iver efter at lære og deres åbenhed overfor tværfagligheden - og så er jeg til stadighed imponeret over den dygtighed og faglighed de opnår på ganske kort tid!

Min vej fra studie til job

Efter 4 år på Kunstakademiets Arkitektskole var jeg i praktik på en stor tegnestue, og blev bekræftet i, at jeg ikke skulle arbejde som arkitekt. Jeg valgte derfor at fortsætte med en kandidat i Digital Design, hvor jeg, på baggrund af en uforklarlig interesse for sundhedsvæsnet, skrev speciale om anvendelsen af Den Elektroniske Patientjournal på Randers Regionssygehus. Efter et par måneders ledighed og et par Prince2 certificeringer lykkedes det mig at komme i løntilskud i Sundheds-It på Aarhus Universitetshospital. Jeg var, og er nok stadig, en lidt skæv profil for hospitalet, og måske derfor gik jeg fra den ene korte projektansættelse til den næste i løbet af de første 4 år. Nu er jeg ansat i en 3-årig stilling med ansvar for et projekt, som skal føres over i et drift setup. 

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Det er jeg lidt betænkelig ved at fortælle, men helt banalt var jeg nok mest overrasket over at opleve, at en god del af det at udfylde en stilling handler om at tage en rolle, møde op og være til stede. Det har måske nok ændret sig lidt, efterhånden som jeg har fået flere opgaver og mere ansvar. Jeg oplevede desuden en stor omvæltning i ikke konstant at skulle præstere og halse efter pensum og eksamener.

Min faglighed i spil

I mit nuværende job bruger jeg direkte den erfaring med proces, design og konceptualisering, som jeg erhvervede mig gennem rigtige mange projekter på Arkitektskolen. Ligeledes bruger jeg den grundlæggende forståelse for digitale medier, som jeg fik med mig fra universitetet. Jeg bruger det hele i forhold til at facilitere processer som kvalificerer og afprøver ideer til sundhedsapps. Jeg er nok rigtig heldig at sidde i en stilling, hvor jeg meget direkte kan bruge mine uddannelser!

Et godt arbejdsliv er

Gode kolleger, et tilpas udfordrende job og udsigt til udvikling.

I fremtiden drømmer jeg om

At prøve mig selv af i det private (vs. det offentlige).

Et godt råd

Vær ikke bange for at forstyrre os, der sidder ude i organisationer og virksomheder - vi vil gerne forstyrres, og du bringer mere værdi med dig, end du selv aner. Udnyt studietiden til at afprøve dig selv med praktik, studiejob eller specialesamarbejde - det gør dig skarp!

Artiklen er skrevet i maj 2016

Lina Gotfredsen

  • Uddannelse: Cand.it. i Digital Design

  • Dimitteret: 2011

  • Stilling: Projektleder

  • Virksomhed: APPlab, Aarhus Universitetshospital

  • Find Lina på LinkedIn