Indblik i arbejdslivet

Gennem erhvervsspecialet er det muligt at få indblik i en arbejdsplads på en helt særlig måde - i hvert fald hvis du spørger specialevejleder Marie Vejrup Nielsen.

Hvornår giver det mening at lave et erhvervsspeciale?

Hvis man som studerende gerne vil afprøve, hvordan det man har lært igennem sine studier fungerer i en konkret sammenhæng, så er erhvervsspecialet en rigtig god mulighed. Erhvervsspecialet er i høj grad fokuseret på koblingen mellem den studerendes faglighed og en arbejdsplads. Både fordi man skal levere et resultat, som arbejdsgiveren giver feedback på, og fordi man løbende er i kontakt med sin faglige vejleder. Dermed har man mulighed for at holde fast i dynamikken mellem ens fagmiljø på universitet og en arbejdsplads, der sætter nogle konkrete rammer for arbejdet.

Hvordan får man lavet en aftalen med en erhvervspartner om at samarbejde om et erhvervsspeciale?

Det er min erfaring, at det fungerer bedst, hvis den studerende tager det primære ansvar for at tage kontakt til en arbejdsplads, eller i hvert fald finder ud af hvilke typer arbejdspladser, der kan være interessante. Vejlederens netværk spiller også ind – især i forhold til at skabe tryghed hos erhvervspartneren omkring det at tage en studerende ind. Så det er et samarbejde mellem den studerende og vejleder.

Hvad får den studerende ud af at skrive erhvervsspeciale?

Den studerende får meget ud af, at specialet indgår i en konkret ramme på en arbejdsplads. Projektet bliver mere brugbart og realistisk, så at sige. Der er en modtager, og der er kollegaer og ledere at sparre med, ud over vejlederen. I forhold til et almindeligt speciale er der således langt flere at samarbejde med. Den studerende bliver også klogere på, om det arbejdsområder man har valgt at gå ind i, faktisk er det, man gerne vil arbejde videre inden for. Det er med til at kvalificere ens senere jobsøgning. Og derudover er det klart, at det giver nogle fordele i jobsøgning – både for dem, der vil søge de jobs, som uddannelsen traditionelt er rettet imod, men også for dem, der ønsker at søge jobs i nogle nye kontekster.

Hvad er de største udfordringer i forhold til at lave et erhvervsspecialer?

En af de største udfordringer er at finde balancen mellem det som erhvervssamarbejdspartneren ønsker og de faglige krav til specialet. Det er vigtigt, at den studerende og vejlederen hele tiden taler om, hvordan man forener den problemstilling/opgave som løses for en erhvervssamarbejdspartner, og den faglige problemstilling/problemformulering i selve specialet.

Hvad er dit bedste råd til de studerende, der overvejer at skrive et erhvervsspeciale?

Det er helt afgørende at få etableret en god og tidlig kontakt til en erhvervssamarbejdspartner, uanset om det er et firma, en kommunal afdeling, en børnehave, eller hvad det nu kan være. Og det er vigtigt på et tidligt tidspunkt at finde en vejleder, som er med på ideen om at skrive denne type speciale. Og så er mit råd også: Kast dig ud i det!

Marie Vejrup Nielsen

  • Stilling: Lektor

  • Afdeling: Religionsvidenskab

  • Institut: Kultur og Samfund