Kultur i bomuldsfabrikken

I den gamle bomuldsfabrik, i hjertet af Vejle, ligger Spinderihallerne. Den gamle fabrik danner rammen om et kunstnerisk og kreativt udviklingsmiljø med særligt fokus på designdrevet innovation og forretningsudvikling inden for de kunstneriske og kreative erhverv. Spinderihallerne rummer både kunstner-atalier, café, virksomhedskontorer for start-ups, museum, scenekunsthus, kunstskole for børn og unge, skiftende udstillinger, foredrags- og koncertsal, FabLab (fabrikations laboratorium) og BioLab (eksperimentarium for biologiske materialer). Det er et hus som stråler af kulturliv, og lige midt i det hele finder man to humanister fra Arts - Mette Marie og Silje.

At bruge humanistiske kompetencer i kulturbranchen 

Mette Marie er uddannet inden for det tværæstetiske område. Hun arbejder blandt andet med at binde folk, kompetencer og ideer sammen - for eksempel i sit arbejde med kultureliværksætteri og forretningsudviklingen inden for kunstneriske og kreative iværksættere. Noget af det Mette Marie bruger meget i sit arbejde, er at se tendenser, sammenhænge og innovation på tværs af erhverv, brancher og kompetencer. Hun er blandt andet ansat i en innovationsafdeling, hvor hun arbejder med at kigge ind i fremtiden, holde sig ajour med tendenser inden for kultur- og erhvervslivet, og oversætte dette til handlinger i dag. Hendes generelle humanistiske kompetencer bruger hun i alle sine arbejdsopgaver:  

“Som generalist kan jeg arbejde sammen med mange forskellige positioner - på både praktisk, taktisk og strategisk niveau.” 

Derudover bruger hun sine analytiske og kommunikative kompetencer til at opsamle og videreformidle viden. Disse kompetencer bruger hun også i projektledelse, hvor hun skal overskue processer, skabe fremdrift og kommunikere med en forståelse for content og det visuelle.  

Silje er uddannet inden for det æstetiske og kulturelle felt. Hun bruger i sit arbejde, som både kulturkonsulent, selvstændig og freelance, sin brede kulturanalytiske faglighed. Både at være kreativt udøvende og kulturadministrator betyder, at hun arbejder meget bredt med kultur: 

“Jeg bidrager til (Musik)kultur gennem mit virke som musiker og lydkunstner ved at være producerende og indholdsskabende. I mit arbejde i Spinderihallerne som kulturkonsulent er jeg både med til at opbygge kulturelle netværk og understøtte borgerdrevne fællesskaber samt lave kulturevents målrettet forskellige borgergrupper.” 

Udover analytiske færdigheder og målgruppe rettet kommunikation mener Silje, at der er en række ting, som humanister kan bidrage med i kulturbranchen: 

“Forståelse for forskellige mennesker og kulturer, analytisk tæft og evnen til at omsætte indsamlet viden til konkrete projekter der strategisk sætter fokus på innovation og udvikling på både den korte og den lange bane indenfor branchen.”  

Få foden inden for 

For Silje har det at få foden inden for døren i kulturbranchen handlet om, at være proaktiv, engageret og bruge det netværk hun havde:  

“Jeg engagerede mig meget i projekter udenfor universitet og igangsatte selv mange kulturelle events, lavede udstillinger, spillede koncerter, etc. Opsøgte platforme hvor jeg kunne lære af andre. Startede samarbejder op med andre og brugte det netværk jeg havde opbygget, mens jeg gik på universitetet.”   

Slijes gode råd til humanister som gerne vil arbejde i kulturbranchen, bærer derfor også præg af det proaktive. Det første råd handler om at engagere sig i projekter som ikke foregår på Universitetet, også inden du er færdiguddannet. Dette giver nemlig både netværk, nye kompetencer og indsigt i ny viden. Det andet råd er at opstarte sine egne kulturprojekter, da du derigennem finder ud af, hvilke 'roller' du bedst kan lide at engagere dig i som arbejdende i branchen. Det sidste råd er, at finde nogen du ser op til. Lad dig inspirere af nogen indenfor branchen og undersøg hvilke veje de har taget, hvilke jobs de har og deres uddannelsesbaggrund. 

For Mette Marie stod det hurtigt klart, at hun ikke selv kunne bestemme hvor hun ville arbejde. Derfor besluttede hun sig hurtigt for at skærpe sin nysgerrighed, opsøge samarbejder og byde ind i alt, det hun synes var interessant.  

“Den første stilling, jeg søgte, var som informationsmedarbejder ved Aarhus Teater. Der var over 600 ansøgere!! Og jeg blev naturligvis ikke kaldt til samtale. Jeg gik derfor ud i arbejdslivet med "Serendipity"-begrebet i lommen: At finde guld og diamanter, som man ikke vidste, man ledte efter.” 

Derfor har Mette Marie også sagt ja, til jobs som lå udenfor kulturbranchen - så længe der var god energi, gode folk og spændende opgaver (kompetencerne kan altid senere føres tilbage til et job i kulturbranchen). Det betyder at hun blandt andet har arbejdet som freelance, projektansat, deltidsansat, selvstændig og fuldtidsansat. Derfor handler Mette Maries første råd også om nysgerrighed: “hav nysgerrighed på dit eget og andres arbejdsliv”. Det andet råd handler om at sætte noget i gang imens du stadig er studerende - “spørg ikke om lov, gå med det, du synes er interessant”. Sidst men ikke mindst så husk at det ikke hander om What's in it FOR me?” men tænk i stedet What's in it OF me?”. 

Artiklen er skrevet i marts 2023

Mette Marie Karlberg

  • Uddannelse: Cand.mag.
    i Æstetik og Kultur

  • Stilling: Specialkonsulent 

  • Virksomhed: Spinderihallerne 

Silje Marie Schjødt

  • Uddannelse: Cand.mag. i Æstetik og Kultur, Oplevelsesøkonomi og Audiodesign 

  • Stilling: Kulturkonsulent, musiker og lydkunstner 

  • Virksomhed: Spinderihallerne og Lihme 


Forside foto: Tine Hvolby