Brug dit netværk! Det gjorde jeg

Omgiv dig med mennesker, der inspirerer og er dygtigere end dig selv - det kan du nemlig få ekstremt meget ud af ifølge Nicoline Thoning Filt.

Beskriv kort din ”rejse” fra studiet til dit nuværende job

Da jeg havde afleveret mit speciale, havde jeg meget ringe begreb om, hvad jeg egentlig kunne arbejde med. Men jeg vidste, at jeg ville kunne passe til mange typer af roller, hvor kommunikation er omdrejningspunktet.

Gennem mit studium havde jeg arbejdet med kulturformidling og været i praktik på et kunstmagasin Magasinet Kunst så jeg vidste, at jeg brændende ønskede mig et job, hvor jeg kunne skrive og være kreativ. At jeg endte i Deloitte var vel egentlig et lykketræf. Jeg havde ingen ide om, hvad det ville sige at arbejde i en stor virksomhed og søgte det heller ikke.

Min vej ind var gennem netværk. Gentagende gange havde jeg været i dialog med et familiemedlems veninde, der arbejde i HR for at høre om mulighederne for at komme i virksomhedspraktik. Jeg ville så gerne lære noget nyt, som kunne være et skridt på vejen, imens jeg langede ansøgninger over disken. For at være ærlig, var jeg ved at være meget mør for at få hænderne i mulden, og hvad kunne der ske ved at prøve? Tredje gang jeg skrev en mail til hende, var det rette tid og sted. De havde et projekt, der manglede to kreative og skrivende hænder hen over sommerferien. Det blev min vej ind, og jeg blev tilbudt en jobsamtale til en nyoprettet kommunikationsstilling to uger efter, mit praktikforløb var sluttet. Det var en vanvittig sommer.

En rejse fra ikke at vide hvad jeg kunne til at træde ubevidst ind i en drømmestilling, jeg ikke havde haft viden eller fantasi til at drømme om.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

At arbejde med employer branding et sted som Deloitte er meget alsidigt og præget af fleksibilitet. Så mine dage er sjældent ens. Nogle dage er fyldt med møder og samskabelse, mens andre foregår foran skærmen, hvor der skrives i stor stil med tid til fordybelse. Og andre dage er helt særlige, hvor jeg er med til at afholde store brandingarrangementer, hvor arbejdsdagen først er færdig langt efter mørkets frembrud.

Hvordan ser et par typiske arbejdsopgaver ud for dig?

Mine arbejdsopgaver kan opdeles i tre kategorier: koordinering og projektledelse, produktion af kreative leverancer, samt strategi og analyse.

En typisk projektledelsesopgave kunne være afholdelsen af en stor event, hvor alle elementer skal spille ned til mindste detalje, og alle involverede skal kende deres roller. Her handler det om at bevare overblikket, sikre at alle har den rette information og ikke mindst, at goodiebags og forplejning er som det skal være.

Mine kreative leverancer er typisk skriveopgaver, hvor jeg producerer indhold til hjemmesider, sociale medier, tekst til plakater eller laver filmscript til eksempelvis en film, der skal promovere et graduate-program eller en bestemt event. Så er der strategiopgaverne, som handler om at få omsat nogle ambitioner til konkret indhold eller ideer. Vi arbejder fx med at tiltrække flere dygtige kvinder til vores forretning. Her har jeg har været med til at udvikle strategiske principper for, hvordan vi bør gøre og desuden været med til at realisere de ideer i konkrete branding events, der understøtter den strategi.

Hvordan bruger du din Nordisk faglighed i dit nuværende arbejde?

Jeg bruger mine formidlingsevner hver dag. Uanset om det er en mail til en ledergruppe, en strategipræsentation, eller en hjemmesidetekst, så er det min viden om god kommunikation, sproglig forståelse og indsigt i narrative greb, jeg tyer til. Desuden er de analytiske evner, man oparbejder på et studie som Nordisk, værdifulde, når man kommer ud i en større organisation, hvor ens arbejde også i høj grad handler om at navigere i og imødekomme forskellige forretningsbehov og agendaer.  

Et godt råd

Mit råd er, ikke at se litteraturbegrebet så snævert og turde udfordre måden, vi anvender vores kompetencer på. Turde se på og analysere andre objekter end litterære værker. Nogle af de strømninger, der viser sig i litteraturen, viser sig også i virksomheder og brands. Jeg tror, at det kan hjælpe én selv til at se, hvor mange steder, og hvordan man kan sætte sin faglighed i spil, hvis man udvider sit udblik. 

Det bliver på den måde også nemmere at demonstrere alsidigheden i de kompetencer, man kommer ud med. Det, tror jeg, er sundt.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg opfordre til at omgive dig med mennesker, der inspirerer og er dygtigere end dig selv. Opsøg fx netværk gennem andre studerende, der på tværs af forskellige fagligheder arbejder med kommunikation og formidling. De erfaringsudvekslinger, der sker sådan nogle steder, er virkeligt værdifulde i forhold til at opdage, hvor mange steder den faglighed, man har med sig, kan sættes i spil.

Artiklen er skrevet i 2019

Nicoline Thoning Filt

  • Uddannelse: Cand.mag.
    i Nordisk Sprog og Litteratur

  • Dimitteret: 2016

  • Stilling: Senior Konsulent

  • Virksomhed: Deloitte i HR & Talent med Employer Branding