Jeg bruger min uddannelse - både bevidst og ubevidst

Sandra Vangberg bruger sin uddannelse rigtig meget - båden de almene humanistiske kompetencer, men også den specifikke faglige viden.

En typisk arbejdsdag

Jeg sidder i en løntilskudsstilling på redaktionen i Aarhus og samarbejder tæt med redaktionssekretæren om en mangfoldighed af opgaver. Kunsten.nu er et online magasin, som udgiver kunststof og producerer art guides, der udkommer både online og på tryk, hvorfor redaktionsarbejdet er ret alsidigt. Jeg kan derfor ikke altid forudse, hvad jeg skal lave i løbet af en given arbejdsdag, men jeg arbejder eksempelvis en hel del på vores art guides, som jeg holder opdaterede og indsamler informationer til, ligesom jeg opsætter artikler til sitet, skriver nyheder, korrekturlæser og meget andet, som er del af arbejdet på en redaktion.

Mine arbejdsopgaver

  • At skrive nyheder og lave billedserier
  • Indsamling og opdatering af information til trykte og online art guides
  • Opsætning af artikler

Min fedeste arbejdsopgave

Jeg holder meget af at skrive, så det er fedt at producere nyheder som en fast del af mit arbejde. Helt generelt føler jeg mig hjemme på en redaktion med det redigerings- og sprogarbejde, man udfører her. Derfor er det en sand luksus at kunne lave præcis det hos kunsten.nu. Desuden har jeg altid været kunstinteresseret, så for mig er det virkelig inspirerende at arbejde med et område, der holder mig motiveret og opsøgende i forhold til det formidlende arbejde på redaktionen. Fordi jeg kommer fra en anden (dog stadig kulturel/æstetisk) faglighed, kan jeg mærke et stærkt videbegær omkring det stof, kunsten.nu kommunikerer og debatterer. Det skaber en udviklende energi i mig, en lyst til at dygtiggøre mig, som er motiverende for arbejdet. 

Min vej fra studie til job

Det har været gennemgående under min studietid, at jeg aktivt har opsøgt kontakt til arbejdsmarkedet. Da jeg læste tilvalg på min bachelor ved Københavns Universitet traf jeg et valg om at være opsøgende omkring de muligheder, der kunne bringe mig ud i de fede job efter endt uddannelse. Jeg kunne mærke, at jeg som humanist var nødt til selv at skabe forbindelsen mellem min uddannelses indhold og min fremtidige karriere. Med andre ord gjorde jeg det til mit eget ansvar at få noget på CV’et og opbygge nogle andre kompetencer end dem, universitetet kunne hjælpe mig med at opnå. Derfor har jeg både haft studiejob (for at tjene til dagen og vejen) og lavet frivilligt arbejde (hvor man typisk kan komme til at lave mere fagligt relevante opgaver) under mine uddannelser. Jeg tog også halvandet års sabbatår mellem min bachelor og kandidat for at prøve erhvervslivet af for alvor. Jeg har bevæget mig inden for mange felter af kulturlivet og har blandt andet arbejdet en del i forlagsbranchen, produceret teater, koordineret festivaler, lavet litteraturmuseum og meget andet, der har testet mig i, hvad jeg er god til, og hvad jeg godt kan lide at lave. Det har klædt mig godt på til jobsøgningen, men jeg er stadig i gang med at prøve mig selv af på forskellige måder, hvilket er grunden til, at jeg har valgt at finde praktik og være i løntilskud som del af mit ledighedsforløb.

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Fordi jeg har været meget opsøgende og aktiv i forhold til studiejob og frivilligt arbejde under min studietid, har overraskelserne ikke været så store, som de kunne have været. Jeg føler mig ikke fremmed på en arbejdsplads, men det er klart, at forventningerne til en færdiguddannet kandidat er større end til en studerende. Herudover kan jeg, selvom jeg qua min uddannelse er god til at kommunikere, mærke, at jeg skal lære at tilpasse min måde at formidle på til den givne arbejdsplads og deres kommunikationsfokus. Det har overrasket mig, hvor indgroet mit akademiske sprog er, og der er man simpelthen bare nødt til at sadle lidt om. Man kan og skal bruge sin akademiske tilgang, men det akademiske sprog er ikke noget alle taler, og det er vigtigt at huske på. De fleste vil nok opdage, at man er nødt til i højere grad at være alsidig og tilpasningsdygtig i erhvervslivet.      

Min faglighed i spil

Jeg bruger min uddannelse rigtig meget, både bevidst og ubevidst. Sådan en hel basal ting som at lave research på et (meget ofte nyt) emne og præsentere det – enten overfor kolleger eller kunder – føler jeg mig øvet i fra fremlæggelser og opgaveskrivning på universitetet. Herudover bruger jeg meget af min specifikke faglige viden, når jeg arbejder med kulturelle projekter og problemstillinger, men jeg bruger ligeså meget den viden, jeg har opnået fra frivilligjob, praktikker og studiejob. I kombination fungerer de forskellige erfaringer stærkt og overbevisende i erhvervslivet.

Et godt arbejdsliv

For mig er det vigtigt, at jeg udvikles og udfordres i det, jeg laver. Derfor gør jeg meget ud af at søge hen mod arbejde, der kan skubbe mine grænser og mine evner. Jeg må rigtig gerne føle mig usikker i det første stykke tid, for så ved jeg, at jeg har ramt noget rigtigt. På den måde rykker jeg mig både personligt og fagligt, og jeg går efter følelsen af, at jeg er blevet stærkere og bedre rustet til det næste job, jeg får. Det er med at vurdere, hvad man motiveres af. For nogle vil tryghed og stabilitet være det mest attraktive, og så er det vigtigt at søge hen mod det. Jeg har igennem mine erfaringer fra studiejob, frivilligt arbejde og praktikker lært, hvad der fungerer for mig, fordi jeg har været i så mange forskellige arbejdsmiljøer. Jo mere forberedt man kan være på, hvilke arbejdsvilkår man trives under, jo bedre. Et godt arbejdsliv for mig har også at gøre med variation i arbejdsopgaver og arbejdspladser. Ikke kun fordi, jeg er bange for at gro fast, men også fordi jeg bliver bedre til mit job af at lave mange forskellige ting. Jeg vil helst ikke kede mig.

I fremtiden drømmer jeg om

Jeg drømmer om at kunne leve af at være kulturformidler på så mange leder og kanter som overhovedet muligt. Jeg vil gerne bo nogle længere perioder i udlandet og skabe en international karriere. Jeg har også en iværksætterdrøm, der skal udleves, når jeg har tænkt det rigtige projekt frem. Jeg har mange drømme, og de fleste af dem kender jeg slet ikke endnu. Og det er alt det, jeg ikke kan forudse eller styre, som jeg glæder mig mest til.

Et godt råd

Tag dit studie alvorligt, men vid at både du og din faglighed bliver 100 gange mere værd på den anden side af uddannelsen, hvis du tager aktivt stilling til erhvervslivet og konfronterer dig selv med forskellige jobmuligheder, mens du er studerende. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er selv at tage ansvar for, at man ikke bliver endnu en humanist i bunken. Vi er alle sammen unikke og kan vidt forskellige ting, men vi må også selv tage vores tørn for at vise det. Det går ikke ud over studiet at lave noget ved siden af – det er en del af det! Min initiativrigdom er ofte blevet nævnt som primær grund til, at arbejdsgivere har valgt mig til et job eller en praktik. Så kom lidt ud af biblioteket nogle gange – det betaler sig! 

Artiklen er skrevet i september 2016

Sandra Vangberg

  • Uddannelse: Cand.mag. i Litteraturhistorie

  • Dimitteret: 2015

  • Stilling: Redaktionsmedarbejder

  • Virksomhed: Kunsten.nu

  • Find Sandra på LinkedIn