Mit praktikforløb bekræfter, at mine faglige kompetencer har plads i ’den virkelige verden’

Kandidatstuderende Daniel Paaske er lige nu i praktik som projektleder hos AffaldVarme Aarhus. Læs her, hvordan praktikken skaber værdi og sætter hans faglige kompetencer i fokus.


Daniel Paaske er i gang med 3. semester på sin kandidatuddannelse i Informationsvidenskab, og er lige nu i praktik hos AffaldVarme Aarhus. Her sidder han som Digital Projektleder i IT-afdelingen, hvilket i høj grad stemmer overens med hans faglige interesser inden for projektledelse i IT-branchen.

Sådan kom praktikpladsen i hus
Om hvordan praktikpladsen kom i hus, fortæller Daniel, at det på mange måder skete som et tilfælde. Han havde i forvejen søgt flere opslåede stillinger inden for projektledelse, dog valgte han også at sende en uopfordret ansøgning til en person, han kendte gennem sit netværk, ved Aarhus Kommune. Vedkommende var så venlig at videresende ansøgningen til en række afdelingsledere, og resultatet blev, at Daniel blev indkaldt til samtale hos AffaldVarme Aarhus.

”Efter at have hørt om deres projekter og mine muligheder, var det ikke svært at beslutte, at jeg gerne ville tilbringe mit praktikforløb hos dem”.

En typisk arbejdsdag i praktikken
For Daniel kan det være svært at beskrive en typisk arbejdsdag, da de varierer meget: ”Jeg har haft uger, hvor jeg kun har siddet i møder, fx leverandørmøder, styregruppemøder, brugertest, sprinttest, uddannelse og lignende. Som følge af sådan en uge, kan der følge en række dage hvor der skal kondenseres og dokumenteres erfaringer og input”.

I øjeblikket er Daniel tilknyttet tre projekter, som alle varierer i graden af ansvarlighed. Når det kommer til hvilke krav, der stilles til ham i praktikken, svarer han: ”Jeg arbejder normalt 37 timer i ugen, dog ulønnet. Jeg får fuldt ansvar for mine opgaver, dog naturligvis med mulighed for at sparre med min tilknyttede projektleder. Det er hans opgave at vurdere, hvilke opgaver jeg er i stand til at løfte som praktikant”.

Faglighed i fokus
Praktikpladsen hos AffaldVarme giver Daniel mulighed for at sætte sine kompetencer i spil. Særligt får han mulighed for at bevise over for sig selv, at hans faglige kompetencer faktisk har en plads ’i den virkelige verden’. Konkret set får han afprøvet teorier inden for projektledelse og ser deres relevans samt projekters afvikling i en organisation.

”Med min baggrund inden for IT, har jeg et stærkt fundament for netop at deltage i de projekter, jeg er involveret i, og jeg bliver bekræftet i, at jeg er i stand til at løfte opgaver hos en virksomhed. Alt i alt får jeg mulighed for at afprøve min viden men også at få bekræftet, at det jeg har lært under min uddannelse indtil nu faktisk er brugbart og har givet mig et stærkt afsæt for min videre færd i erhvervslivet”.

Et læringsforløb – både fagligt og personligt
Praktikpladsen giver dog ikke kun Daniel mulighed for at sætte sin viden i kontekst – den fungerer også som et læringsforløb:

”Jeg ser mit forløb med min tilknyttede projektleder som yderst berigende, både fagligt og personligt, da jeg får indsigt i, hvordan man skal balancere sit arbejdsliv og sit privatliv for at finde en synergi. På mange måder fungerer praktikpladsen som et generelt dannelsesforløb, hvor jeg får indsigt i en projektleders liv”.