Mød DM og MA og Akademikernes A-kasse

A-kasser og fagforeninger. Måske et tørt emne, men det er ret kvikt at vide, hvordan du bruger dem bedst muligt. Husk at melde dig ind i en a-kasse inden 2 uger efter din eksamen, så du kan modtage dagpenge. Du kan som ikke-forsørger få 13.836 kr. om måneden, og som forsøger få 15.868 kr. om måneder (2018-satser), en måned efter du dimitterer. Det giver dig økonomisk tryghed, imens du leder efter job.     

For eksempel slipper du for karensmåneden og får 13.836 kr. i dagpenge allerede dagen efter, du afslutter din uddannelse, hvis du er medlem af en a-kasse mindst ét år, før du afslutter din uddannelse.

Hos Arts Karriere samarbejder vi med DM & MA og Akademikernes A-kasse. Hvert semester kommer de forskellige A-kasser og fagforeninger rundt omkring på universitetet. Her kan du møde dem og høre om deres forskellige tilbud og services. Du kan læse mere om A-kasserne og fagforeningerne, samt se hvor og hvornår de kommer i nærheden af dig.

MØD DM & MA

Som medlem af DM & MA kan du allerede i din studietid deltage i workshops og kurser, så du er godt forberedt til jobjagten, når studiet slutter.

Med et medlemskab hos DM får du adgang til relevante rabatter i din studietid. De tilbyder blandt andet en attraktiv studieforsikring hos Lærerstandens Brandforsikring. DM & MA giver dig inspiration og vejledning til at træffe de rette valg, mens du studerer, og når du tager hul på din jobkarriere.

Det er gratis at være medlem af MA (når du er under 30 år), mens et medlemskab hos DM er gratis hele første studie år, hvorefter det kun koster 20 kr. pr. mdr.

Læs mere om DM lige her.

Læs mere om MA lige her.

MØD AKADEMIKERNES A-KASSE

Der er mange fordele ved at blive medlem af Akademikernes A-kasse, og du kan være gratis medlem, så længe du er studerende og under 30 år gammel.

Udover at give dig økonomisk tryghed, hvis du bliver ledig, har du som medlem gratis adgang til online kurser om fx præsentationsteknik, projektledelse, Photoshop, såvel som adgang til digitale værktøjer, du kan bruge, når du skal opbygge dit CV og din jobansøgning. Du har også mulighed for at udvikle dine kompetencer sammen med andre akademikere i online og fysiske workshops, og via events kan du møde virksomheder og organisationer, der ansætter højtuddannede.

Læs mere om Akademikernes A-kasse lige her.

HVAD ER EN A-KASSE?

En a-kasse er både et forsikringsselskab og en konsulentvirksomhed, som hjælper ledige (og studerende) i job. Med et gratis studiemedlemskab får du blandt andet workshops, virksomhedsbesøg og CV-tjek. Bliver du ledig, er a-kassen din økonomiske forsikring og sparringspartner i jobsøgningen.   

HVAD ER EN FAGFORENING?

Der er forskel på a-kasser og fagforeninger. Mens en a-kasse forsikrer dig mod arbejdsløshed ved at give dig retten til dagpenge, kæmper din fagforening for at sikre dig dig de bedste mulige løn- og ansættelsesforhold. Derudover kan du som medlem af en fagforening gøre brug af deres faglige netværk, fyraftensmøder og kompetenceudviklende karriereworkshops.  

GODT AT VIDE

  • For at undgå karensperioden skal du melde dig ind i en a-kasse senest et år før endt uddannelse. Så bliver du dagpengeberettiget dagen efter, du dimitterer.
  • Som studiemedlem af en a-kasse må din årlige indkomst højest ligge på 215.016 kroner. Indtjeningsåret følger din indmeldelsesdato.
  • Når du dimitterer, skal du inden for 14 dage søge om statusændring fra studerende til dimittend. Det er en forudsætning for, at du opnår ret til dagpenge som nyuddannet.
  • Hvis du stopper med dit studie eller holder orlov, opfylder du ikke længere betingelser for at være fritaget for at betale kontingent.