Links

Vi anvender disse retningslinier for opgaver og artikler:

Tegnsætning:

www.dsn.dk

”Opgaveskrivning” og ” opgivet litteratur og litteraturlister i opgaver”

af Hans Jørgen Lundager Jensen:

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Eksamen/Eksamensforsider/GodeRaad.pdf