Jubilæumsfonden

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er en fond, hvis formål er at yde støtte til ingeniørstuderendes studiemiljø. Fonden kan søges af alle ingeniør- og adgangskursusstuderende ved Faculty of Technical Sciences Aarhus Universitet.

Fonden kan yde støtte til:

  1. Aktiviteter og udviklingsopgaver af enhver art, der bidrager til eller vedrører studiemiljøet for ingeniøruddannelserne og adgangskursus til ingeniøruddannelserne,
  2. Publikationer der udgår fra eller har betydning for ingeniøruddannelserne og adgangskursus til ingeniøruddannelserne,
  3. Udsmykning af fællesområder for ingeniøruddannelserne og adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Udlodning 2022

Nærmere informationer vedr. uddelingspolitikken, se her
Vær opmærksom på, at der ikke ydes økonomisk støtte til driftsomkostninger/leje af udstyr.

Ansøgninger til Jubilæumsfonden sendes til sekretær for Jubilæumsfonden Annie Thomsen (at@ak.au.dk

Ansøgningsperioden går fra 1. september til og med 14. oktober 2022.

Svar på ansøgning sendes i uge 45

Relevante informationer:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til sekretær for Jubilæumsfonden Annie Thomsen at@ak.au.dk

Kontakt