Studiekort som adgangskort for ingeniørstuderende

Institut for Mekanik og Produktion

Studerende

Dit studiekort fungerer som adgangskort til de bygninger, hvor du normalt har undervisning – på Katrinebjerg eller Navitas. Bestil studiekort her.

Har du problemer med adgang til bygningerne, skal du kontakte instituttets sekretariat på mail mpe@au.dk

Har du brug for yderligere adgange fx til specifikke laboratorier eller bygninger, skal du bede din underviser eller vejleder om at kontakte sekretariatet med beskrivelse af, hvilke bygninger og lokaler du skal have adgang til, hvad formålet er og i hvor lang tid adgangen skal gives.

Medarbejdere

Du kan selv bestille et adgangskort, men det skal aktiveres af sekretariatet før brug.

Bestil adgangskort her

Administrer din personlige kode til dit adgangskort her

Institut for Bio- og Kemiteknologi

For at få adgang til Institut for Bio- og Kemiteknologis bygninger, skal du kontakte instituttets sekretariat: bce@au.dk.

Institut for Elektro- og computerteknologi

Som studerende indskrevet på en ingeniøruddannelse får du automatisk adgang til ingeniørområdets lokationer på dit studiekort. Læs mere under ”Du kan bruge dit studiekort som adgangskort”.

Hvis du mister eller beskadiger dit studiekort og skal have det erstattet, kan du bestille et nyt via Selvbetjeningen. Når det nye studiekort produceres, lukkes de adgange, du havde på det gamle kort. For at få dine adgange aktiveret på det nye kort, kan du kontakte det institut, hvor du er indskrevet:

  • Institut for Elektro- og Computerteknologi ece@au.dk

Husk at angive dit studienummer eller AUID.

Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Hvis du har bestilt et nyt studiekort, lukker dit gamle kort automatisk og af sikkerhedsmæssige hensyn de adgange, du havde på kortet.

For at få dine adgange aktiveret på det nye kort, kan du kontakte det institut, hvor du er indskrevet:

  • Institut for Byggeri og Bygningsdesign cae@au.dk

Husk at angive dit studienummer eller AUID.

Har du mistet eller beskadiget dit studiekort?

Hvis du mister eller beskadiger dit studiekort og skal have det erstattet, kan du bestille et nyt via Selvbetjeningen. Samtidig lukkes dit gamle kort og af sikkerhedsmæssige hensyn de adgange, du havde på kortet. 

 

Du kan bruge dit studiekort som adgangskort

Som studerende indskrevet på en ingeniøruddannelse får du automatisk adgang til ingeniørområdets lokationer på Navitas og Katrinebjerg. Uden for almindelige åbningstider kan du derfor som ingeniørstuderende komme ind ved hjælp af dit studiekort.

Studiekortet gælder som adgangskort i perioden, hvor du er indskrevet ved ingeniørområdet. Adgangen lukker automatisk, når du dimitterer eller bliver udmeldt af STADS. 

Du kører kortet i/over kortlæseren og taster din pinkode - på Navitas efterfulgt af #.

Vigtigt

  • Studiekortet/adgangskortet er personligt og må ikke overdrages til andre.
  • Luk aldrig andre personer ind med dit kort.
  • Dørene må ikke blokeres, da det vil aktivere alarmsystemet og gøre det muligt for uvedkommende at komme ind. 

Pinkode

Pinkoden afsendes til (studienr.)@post.au.dk, når du bestiller et nyt studiekort.

Har du glemt din pinkode, kan en ny autogenereres via dette link --> pinkode.au.dk

Adgang til særlige lokaler/laboratorier

Særlige adgange til laboratorier og værksteder skal ske via den lokaleansvarlige, hvorefter der bliver givet personlig adgang efter behov.

Læs mere om dit studiekort som adgangskort på Adgangskort til Adgang.