Studienævn og studieledere

Studienævn

De tre studienævn: Board of Studies of Natural Sciences, Board of Studies of Technical Sciences og Studienævnet for Molekylær Medicin behandler alle former for ansøgninger om dispensationer vedrørende eksamen,  forhånds- og endelig godkendelse af merit. Herudover behandler studienævnene bl.a. uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordner og referater:

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensations- og meritsager for studienævnet, bachelor-og kandidatkontrakter, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, kvalitetssikring af uddannelser, eksamensklager m.v.

NB:Dispensation og merit søges via mitstudie.au.dk.


Kontakt studienævnene på følgende mailadresser:


Studieledere

Trolle René Linderoth er studieleder for følgende uddannelser:

 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Datalogi
 • Datavidenskab
 • Fysik
 • Astronomi
 • Geofysik
 • Geologi
 • Geoscience
 • IT-Produktudvikling
 • Kemi
 • Matematik
 • Matematikøkonomi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

Bernd Wollenweber er studieleder for følgende uddannelser:

 • Jordbrug, fødevarer og miljø
 • Agrobiologi
 • Agro-Environmental Management
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • International Master of Science in Soils & Global Change (IMSOGLO)

Claus Oxvig er studieleder for

 • Molekylær medicin

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende uddannelser:

Diplomingeniør

 • Bioteknologi
 • Bygning
 • Bygningsdesign
 • Elektronik - Aarhus
 • Elektrisk energiteknologi
 • Softwareteknologi (IKT)
 • Kemiteknologi
 • Fødevareteknologi
 • Maskinteknik
 • Sundhedsteknologi
 • Elektronik - Herning
 • Elektronik Online - Herning
 • Elektrisk Energiteknologi - Herning
 • Forretningsspecialisering
 • Maskinteknik - Herning

Civilingeniør

 • Biomedicinsk teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik


Studielederne kan træffes efter aftale. Kontakt studielederen, hvis du ønsker at få en tid.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk