Eksamenstilmelding og reeksamen

Efterårskurser Forårskurser
 • Eksamensperiode:
  18. december 2023 - 27. januar 2024
 • Tilmelding til eksamen:*
  11. - 17. september 2023
 • Eksamensperiode:
  1. juni - 29. juni 2024
 • Tilmelding til eksamen:*
  2. januar - 28. februar 2024
 • Reeksamensperiode:
  21. maj - 8. juni 2024
 • Tilmelding til reeksamen:*
  2. januar - 28. februar 2024**
 • Reeksamensperiode:
  1. - 24. august 2024
 • Tilmelding til reeksamen:*
  1. juni - 14. juli 2024**

* Du bliver automatisk tilmeldt 1. eksamensforsøg i den efterfølgende eksamensperiode, når du tilmelder dig kurset. Men hvis du skal til 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du selv tilmelde dig i denne periode.

**Hvis karakteren for din ordinære eksamen først bliver offentliggjort efter tilmeldingsfristen til reeksamen, og du ikke bestod den ordinære eksamen, vil du blive kontaktet på din post.au.dk mail, med et tilbud om at blive tilmeldt reeksamen hvis du ønsker det. Husk at være opmærksom på svarfristen for at melde tilbage på den mail du får tilsendt.

Tilmelding til reeksamen

Du kan tilmelde dig reeksamen via mitstudie.au.dk -> STADS -> Eksamen -> Tilmeld.

Det er dit eget ansvar at tjekke, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte på mitstudie.au.dk. 

Du kan kun afmelde dig i den tilmeldingsperiode, hvor tilmeldingen er oprettet, da alle tilmeldinger herefter er bindende - også tilmeldinger til reeksamen.

Har du ikke fået tilmeldt dig i tilmeldingsperioden, kræver det en dispensation fra Studienævnet at blive tilmeldt uden for tilmeldingsperioden.

Hvis du ikke bestod eksamen i 1. forsøg

Skal du til reeksamen, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 • Du skal have været tilmeldt og brugt et prøveforsøg til den ordinære eksamen for at kunne tilmelde dig reeksamen.
 • Du har kun 3 forsøg til at bestå en eksamen - hvis der er særlige forhold, kan du søge Studienævnet om dispensation til et 4. eksamensforsøg.
 • Der udbydes kun den nyeste prøveform til eksamen, så skal du til reeksamen i et senere semester, kan prøveformen have ændret sig, siden dengang du tog kurset. OBS: derfor skal du også tjekke, om pensum har ændret sig siden du tog kurset.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Kan du se, at din eksamenstilmelding står som 'Afvist', skal du sikre, at din studiekontrakt er opdateret og godkendt, så kurset indgår. Hvis det er på plads, så skal du ikke foretage dig yderligere - der er ingen grund til at kontakte Studieadministrationen, for de afviste tilmeldinger bliver rettet løbende og skal nok være på plads inden offentliggørelse af eksamensplanen.

Ligeledes, hvis du tilmelder dig en reeksamen inden karaktererne for den ordinære eksamen er offentliggjorte på STADS, vil din tilmelding også stå som afvist - men igen, er der ingen grund til at bekymre dig - de afviste tilmeldinger bliver rettet løbende og skal nok være på plads inden offentliggørelse af reeksamensplanen.

Undervisnings- og eksamensperioder

Undervisnings- og eksamensperioder 2023-24

Undervisnings- og eksamensperioder 2023-24

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– sommeroptag

Onsdag 23. august –
fredag 25. august

Uge 34

1. semester

Mandag 28. august –
lørdag 9. december

Uge 35-49

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 11. december –
Fredag 22. december

Uge 50-51

Eksamen

Mandag 18. december –
lørdag 27. januar

Uge 51-4

Reeksamen

 • Science og civilingeniør
 • Diplomingeniør

Tirsdag 21. maj –
lørdag 8. juni

Tirsdag 21. maj –
lørdag 29. juni

Uge 21-23

Uge 21-26

Skemafri

Mandag 16. oktober –
lørdag 21. oktober

Uge 42

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– vinteroptag

Onsdag 24. januar –
fredag 26. januar

Uge 4

2. semester

Mandag 29. januar –
lørdag 18. maj

Uge 5-20

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Tirsdag 21. maj –
fredag 31. maj

Uge 21-22

Eksamen

Lørdag 1. juni –
Lørdag 29. juni

Uge 22-26

Reeksamen

Torsdag 1. august –
lørdag 24. august

Uge 31-34

Skemafri

Mandag 25. marts -
onsdag 27. marts

Uge 13

 • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb.
 • De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser.
 • I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.

Undervisnings- og eksamensperioder 2024-25

Undervisnings- og eksamensperioder 2024-25

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– sommeroptag

Onsdag 21. august –
fredag 23. august

Uge 34

1. semester

Mandag 26. august –
lørdag 7. december

Uge 35-49

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 9. december –
fredag 20. december

Uge 50-51

Eksamen

Mandag 16. december –
lørdag 25. januar

Uge 51-4

Reeksamen

 • Science og civilingeniør
 • Diplomingeniør

Mandag 19. maj –
lørdag 9. juni

Mandag 19. maj –
mandag 30. juni

Uge 21-23

Uge 21-27

Skemafri

Mandag 14. oktober –
lørdag 19. oktober

Uge 42

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– vinteroptag

Onsdag 22. januar –
fredag 24. januar

Uge 4

2. semester

Mandag 27. januar –
lørdag 17. maj

Uge 5-20

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 19. maj –
fredag 31. maj

Uge 21-22

Eksamen

Mandag 2. juni –
mandag 30. juni

Uge 23-27

Reeksamen

Fredag 1. august –
lørdag 23. august

Uge 31-34

Skemafri

Mandag 14. april -
onsdag 16. april

Uge 16

 • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb.
 • De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser.
 • I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.

Undervisnings- og eksamensperioder 2025-26

Undervisnings- og eksamensperioder 2025-26

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– sommeroptag

Onsdag 20. august –
fredag 22. august

Uge 34

1. semester

Mandag 25. august –
lørdag 6. december

Uge 35-49

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 8. december –
fredag 19. december

Uge 50-51

Eksamen

Mandag 15. december –
lørdag 25. januar

Uge 51-4

Reeksamen

 • Science og civilingeniør
 • Diplomingeniør

Mandag 18. maj –
lørdag 6. juni

Mandag 18. maj –
tirsdag 30. juni

Uge 21-23

Uge 21-27

Skemafri

Mandag 13. oktober –
lørdag 18. oktober

Uge 42

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– vinteroptag

Onsdag 21. januar –
fredag 23. januar

Uge 4

2. semester

Mandag 26. januar –
lørdag 16. maj

Uge 5-20

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 18. maj –
fredag 29. maj

Uge 21-22

Eksamen

Mandag 1. juni –
tirsdag 30. juni

Uge 23-27

Reeksamen

Lørdag 1. august –
lørdag 22. august

Uge 31-34

Skemafri

Mandag 30. marts -
onsdag 1. april

Uge 14

 • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb.
 • De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser.
 • I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.

Reeksamen ved kurser med obligatorisk program

  Det er dit eget ansvar at opfylde kravene til det obligatoriske program. Derfor skal du selv orientere dig om eksempelvis antallet af opgaver, der kræves afleveret for at kunne gå til eksamen.

Ved kurser, hvor det er muligt, skal der tilbydes genaflevering af opgaver forud for tidspunktet, hvor den endelige indstilling til eksamen skal foreligge. Alle studerende sikres hermed mulighed for undervejs i kurset at opnå et tilstrækkeligt antal godkendte opgaver. Det anbefales, at muligheden for genaflevering overvejes i placeringen og omfanget af det obligatoriske program.

Hvis du ikke opfylder det obligatoriske program og dermed ikke kan indstilles til eksamen, betyder dette:

 • Du får registreret et ikke-bestået eksamensforsøg.
 • Du kan ikke tilmeldes den førstkommende reeksamen, men må gennemføre de dele af kurset igen, som sikrer, at indstillingsbetingelserne opfyldes.

Hvis du skal følge kurset igen næste gang, det afholdes, vil det ligge ud over de 30 ECTS for dette semester, og det kan ikke garanteres, at dit skema giver plads til, at du kan gennemføre hele kurset igen.

Hvis du ikke har opfyldt kravene i det obligatoriske program, vil der ved kurser med laboratorieøvelser stilles krav til, at disse kan gennemføres i laboratoriet igen før 2. eksamensforsøg.

Sygdom ved eksamen

Før eksamen starter

Hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen:

 • Du skal sende en ansøgning om afmelding før eksamen starter, hvis du vil undgå at bruge et eksamensforsøg. Eksempel: Starter eksamen kl. 9, skal du søge om afmelding inden kl. 9.
 • Mundtlig eksamen starter på det tidspunkt, den første eksaminand skal op.
 • Du skal dokumentere, hvorfor du ikke kan gå til eksamen.
 • Du skal derfor straks søge læge og få en lægeerklæring.
 • Du skal sende dokumentationen sammen med din ansøgning om afmelding af eksamen.
 • Hvis du ikke har dokumentationen, når du søger, kan du eftersende den bagefter.
 • Hvis du får dispensation, betyder det, at du ikke har brugt et eksamensforsøg.

På eksamensdagen - efter eksamen er startet

Hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen:

 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte kroniske sygdomme. Studienævnet tillægger en lægeerklæring mindre vægt, hvis den er skrevet længe efter, eksamen er afholdt. Lægeerklæringen skal gemmes og bruges, hvis du får brug for at søge om et ekstra eksamensforsøg.
 • Du har brugt et eksamensforsøg, hvis du udebliver fra eksamen.
 • Du har brugt et eksamensforsøg, hvis du først søger om afmelding, efter din eksamen er startet*.
 • Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste eksamensforsøg.
 • Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.
 • Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om et ekstra eksamensforsøg. For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg på eksamensdagen, og ikke kunne møde op.

*En undtagelse fra dette kan være, at du ikke var i stand til at søge om afmelding, før eksamen startede. For eksempel: Akut opstået alvorlig sygdom/ulykke på vej til eksamen.

Sygdom under eksamen

Du bør overveje at forlade eksamen, hvis du føler dig for syg til at gennemføre eksamen.

OBS! Hvis du vælger at gennemføre eksamen, selvom du føler dig syg, er Studienævnets praksis streng, hvis du bagefter søger om et ekstra eksamensforsøg. Her vil studienævnet lægge vægt på at du selv har valgt at gennemføre eksamen, og det betyder, at der bliver lagt mindre vægt på lægeerklæringen. Studienævnet foretager altid en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag og kan naturligvis fravige praksis.

 • Kontakt eksamensvagten eller eksaminator og sig, at du forlader eksamen, fordi du føler dig syg.
 • Du har brugt et eksamensforsøg.
 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte kroniske sygdomme. Studienævnet tillægger en lægeerklæring mindre vægt, hvis den er skrevet længe efter, eksamen er afholdt. Lægeerklæringen skal gemmes og bruges, hvis du får brug for at søge om et ekstra eksamensforsøg.
 • Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste eksamensforsøg.
 • Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.
 • Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om et ekstra eksamensforsøg. For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg under eksamen, og ikke kunne gennemføre eksamen.

Pårørendes sygdom

Usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen kan også være nærmeste families alvorlige sygdom. Nærmeste familie er forældre, ægtefælle, kæreste og børn.

Er din eksamen påvirket af alvorlig sygdom i nærmeste familie og du har brug for dispensation, skal du sende en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for, hvornår og hvordan situationen har påvirket dig, f.eks lægeerklæring fra din egen læge. Du skal ikke sende dokumentation for din pårørendes sygdom.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk