Sygdom ved eksamen

Pas på dine eksamensforsøg!

 • Kontakt studenterstudievejlederne, hvis du er i tvivl om din situation.
 • Hvis du er syg og skal afmeldes eksamen, skal du sende en ansøgning, så snart du ved, at du ikke kan gå til eksamen
 • Alle dispensationsansøgninger vedrørende eksamen skal sendes på mitstudie.au.dk.
 • Læs mere om dispensationsansøgninger og lægeerklæringer under 'Regler og vejledninger' > 'Dispensationer'.
 • Når den officielle eksamensperiode er gået i gang, skal du sende dokumentation for usædvanlige forhold sammen med din ansøgning (dokumentationen kan eftersendes). Du finder den officielle eksamensperiode på siden 'Undervisning og opbygning' under "Undervisnings- og eksamensperioder".

Sygdom før og efter eksamen er startet

Hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen:

 • Du skal sende en ansøgning om afmelding, så snart du ved, at du ikke kan gå til eksamen
 • Når eksamensperioden er startet, skal du dokumentere, hvorfor du ikke kan gå til eksamen.
 • Du skal derfor straks søge læge og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte, kroniske sygdomme.
 • Du skal sende dokumentationen sammen med din ansøgning om afmelding af eksamen.
 • Hvis du ikke har dokumentationen, når du søger, kan du eftersende den. Du skal ikke oprette en ny ansøgning, men blot eftersende dokumentationen til studienævnspostkassen, som du finder under 'Kontakt og Studieservice' > 'Studienævn og studieledere' i vesntre menuen.
 • Hvis du får dispensation, betyder det, at du ikke har brugt et eksamensforsøg.

OBS: Studienævnet tillægger din lægeerklæring mindre betydning, hvis lægen ikke har set dig, mens du var syg.

Studienævnet har ændret sin praksis.
Det betyder, at du godt kan søge om afmelding, selvom du først søger, efter eksamen er startet.

Sygdom under eksamen

Du bør forlade eksamen, hvis du føler dig for syg til at gennemføre eksamen.

 • Kontakt eksamensvagten eller eksaminator og sig, at du forlader eksamen, fordi du føler dig syg.
 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte kroniske sygdomme.
 • Du skal selv tilmelde dig
 • næste eksamen.
 • For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg under eksamen, og ikke kunne gennemføre eksamen.

OBS: Studienævnet tillægger din lægeerklæring mindre betydning, hvis lægen ikke har set dig, mens du var syg.

Hvis du har valgt at gennemføre eksamen, selvom du er syg

Studienævnets praksis er streng, og din ansøgning vil blive behandlet efter reglerne om et ekstra eksamensforsøg.

 • Du skal derfor straks søge læge og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte, kroniske sygdomme.
 • Du skal sende en ansøgning om ekstra eksamensforsøg umiddelbart efter, at du har gennemført eksamen. Du kan eftersende dokumentationen.
 • Hvis du stadig har forsøg tilbage, kan studienævnet ikke behandle din ansøgning, før du har brugt alle dine forsøg. Du skal derfor gemme dokumentationen til senere.

OBS: Studienævnet lægger vægt på, at du selv har valgt at gennemføre eksamen, og det betyder, at der bliver lagt mindre vægt på lægeerklæringen. Det samme gælder, hvis lægen ikke har set dig, mens du var syg.

Pårørendes sygdom

Usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen kan også være nærmeste families alvorlige sygdom. Nærmeste familie er forældre, ægtefælle, kæreste og børn.

Er din eksamen påvirket af alvorlig sygdom i nærmeste familie og du har brug for dispensation, skal du sende en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for, hvornår og hvordan situationen har påvirket dig, f.eks lægeerklæring fra din egen læge. Du skal ikke sende dokumentation for din pårørendes sygdom.

Kontakt

Studievejledningen kan hjælpe dig med dispensationsansøgninger og lægeerklæringer.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk