Sygdom ved eksamen

Er du i tvivl om din egen situation, så kontakt studenterstudievejlederne.

OBS! Du skal have brugt et eksamensforsøg til den ordinære eksamen for at kunne tilmelde dig reeksamen. Ellers skal du søge dispensation.

Alle dispensationsansøgninger vedrørende eksamen skal sendes på mitstudie.au.dk.

Du kan læse mere om dispensationsansøgninger og lægeerklæringer i menuen under 'Studievejledning' > 'Dispensationer'.

Før eksamen

Du kan søge om dispensation til afmelding af eksamen før eksamensdagen, hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen. Du skal dokumentere hvorfor du ikke kan gå til eksamen.

Bliver du syg i perioden op til eksamen, skal du straks søge læge og få en lægeerklæring.

Send dokumentationen sammen med en ansøgning om dispensation til afmelding af eksamen. Hvis du får dispensation, betyder det at du ikke har brugt eksamensforsøg, og du kan tilmelde dig til reeksamen.

På eksamensdagen

Sygdom på eksamensdagen
Du skal kontakte din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal gemmes og bruges, hvis du får brug for at søge om dispensation til ekstra eksamensforsøg. Ved ikke at gå til eksamen har du brugt et eksamensforsøg.

1. Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste forsøg. Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.

2. Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om dispensation til et ekstra eksamensforsøg. For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg på eksamensdagen, og ikke kunne møde op.

Sygdom under eksamen
Bliver du syg og ikke kan gennemføre eksamen, skal du kontakte eksamensvagten eller bedømmeren og sige, at du forlader eksamen fordi du er syg. Du skal kontakte din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Da du er begyndt på eksamen, har du brugt et eksamensforsøg.

1. Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste forsøg. Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.

2. Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om dispensation til et ekstra eksamensforsøg. For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg på eksamensdagen, og ikke kunne møde op.

OBS! Hvis du vælger at afslutte eksamen, selvom du er syg, får du en karakter for din eksamen. Karakteren kan ikke annulleres, selvom du efterfølgende kan dokumentere, at du var syg under eksamen. Der bliver lagt vægt på at du selv har valgt at gennemføre eksamen.

Efter eksamen

Som udgangspunkt kan universitetet ikke afmelde eksamensforsøg efter eksamen. Du har derfor følgende muligheder:

1. Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste forsøg. Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.

2. Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om dispensation til et ekstra eksamensforsøg. Vedlæg dokumentation for, at du var syg på eksamensdagen, og ikke kunne møde op. Det er vigtigt, at du har fået dokumentationen i forbindelse med eksamen og ikke flere uger/måneder efter eksamensdagen.

OBS! Du skal være opmærksom på, at en lægeerklæring, du har fået længe efter sygdommen og eksamen ikke nødvendigvis har samme vægt, som en lægeerklæring, du har fået under sygdommen.

Pårørendes sygdom

Usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen kan også være nærmeste families alvorlige sygdom. Nærmeste familie er forældre, ægtefælle, kæreste og børn.

Er din eksamen påvirket af alvorlig sygdom i nærmeste familie og du har brug for dispensation, skal du sende en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for, hvornår og hvordan situationen har påvirket dig, f.eks lægeerklæring fra din egen læge. Du skal ikke sende dokumentation for din pårørendes sygdom.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk

Kontakt

Studievejledningen kan hjælpe dig med dispensationsansøgninger og lægeerklæringer.