BFU

Som biologistuderende kan du ikke undgå at stifte bekendtskab med Biologisk Fagudvalg (BFU). Alle biologistuderende bliver nemlig automatisk medlemmer af BFU, når de begynder på studiet. De mange foreninger på Biologi er også tilknyttet BFU, og alle har derfor ret til at udtale sig på BFU-møderne.

I spidsen for BFU står Forretningsudvalget (FU), der er en gruppe frivillige studerende som er valgt på BFU’s årlige generalforsamling. BFU står for at organisere driften af biohuset,  herunder blandt andet planlægning af oprydning, ophæng af billeder mm. og rengøringsdage i køkkenet. Samtidig står de for salg af dissektionsbestik som man skal bruge gennem studiet, samt arrangere spændende og relevante arrangementer – både faglige og sociale – for alle biologistuderende. Desuden er BFU bindeleddet mellem institutledelsen og de studerende, og de sørger for at de studerendes tanker og bekymringer bliver taget med til dem.

Som studerende er man selv ansvarlig for at holde sig opdateret om diverse studierelevante forhold (blandt andet her på studieportalen), men BFU har også sin egen Facebook-side hvor der i ny og næ kan bliver delt relevant information.