Gymnasialt tilvalg på biologi

Studieprogrammer for tilvalg på biologi

Her kan du se forslag til studieprogrammer, hvis du, som studerende på en anden uddannelse, ønsker at lave gymnasialt et tilvalg på biologi. Tilvalget består af et bachelortilvalg og et kandidattilvalg - læs mere i studieordningerne.

Det er vigtigt, at du får lagt et studieprogram med dine kurser på biologi inden du starter på tilvalget. Bachelorprojektet er placeret på 6. semester i alle nedenstående forslag til studieprogrammer, da det giver mulighed for at følge kurserne sammen med biologistuderende. Det er derfor både fagligt og socialt set den bedste løsning.

Det er muligt at gennemføre et tilvalg på biologi, hvor dit bachelorprojekt på hovedfaget er placeret på 5. semester. Kontakt Studenterstudievejlederen på Biologi for at få lagt et individuelt studieprogram.

Hovedfag indenfor NAT (generelt; Opdateret Feb 2022) 

Hovedfag udenfor NAT (generelt; Opdateret Feb 2022)

 

Studieprogrammer for specifikke fagkombinationer

Klik på dit hovedfag og se vores forslag til et studieprogram:

Hovedfag: Kemi - Tilvalg: Biologi (Opdateret Feb 2022)

Hovedfag: Matematik - Tilvalg: Biologi (Opdateret Feb 2022)

Hovedfag: Idrætsvidenskab - Tilvalg: Biologi (Opdateret Feb 2022)

Kontakt Studenterstudievejlederen på Biologi for at få lagt et individuelt studieprogram, hvis du kommer fra et andet hovedfag end ovenstående og det generelle studieprogram ikke passer dig.


Biologistuderende, som ønsker at lave et gymnasialt tilvalg på en anden uddannelse

Hvis du er biologistuderende og ønsker at lave et gymnasialt tilvalg på en anden uddannelse skal du søge vejledning hos studenterstudievejlederen på den uddannelse, hvor du ønsker at lave tilvalg.

Her kan du finde yderligere information om tilvalg: Information om tilvalg på AU

Tilvalg på kemi

Tilvalg på matematik

Der er to kurser, som er obligatoriske, hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i biologi:

"Naturfagenes fagdidaktik" (Efterårssemester, 5 ECTS) - dette kursus kan placeres enten på bachelor- eller kandidatuddannelsen

"Biologieksperimenter og biologiuddannelsen" (Forårssemester, 5 ECTS) - dette kursus placeres oftest på kandidatuddannelsen