Eksamen

StudentsI venstremenuen kan du finde generelle oplysninger om eksamen.

De generelle eksamenstilmeldingsfrister er 1. marts for sommereksaminer og 1. oktober for vintereksaminer.


Dine personlige eksamensresultater finder du selvfølgelig stadig via CampusNet.