Eksamensbevis

Dit eksamensbevis er digitalt

Når du har gennemført en bachelor-, kandidat-, diplom- eller masteruddannelse, får du tilsendt et eksamens­bevis via e-boks. Herfra kan du downloade det digitale eksamensbevis og benytte det, som du ellers ville have benyttet et indscannet fysisk bevis.

Det digitale eksamensbevis er let at dele med potentielle arbejdsgivere eller andre relevante instanser. Fra e-Boks kan beviset nemlig deles direkte med dem, du sender ansøgninger til og det er nemmere for en kommende arbejdsgiver at verificere gyldigheden af et eksamensbevis.

Du kan finde mere information om mulighederne med et digitalt bevis og hvordan man håndterer det, både som dimittend og arbejdsgiver, på www.au.dk/bevis

Dette bevis er den eneste dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Du bedes derfor straks kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 må­neder, regnet fra den dato din sidste bedømmelse er offentliggjort. Du skal også kontakte Aarhus Universitet, hvis du mener, der er fejl i dit bevis. Bemærk venligst, at juli måned ikke indgår i beregningen af de 2 måneder.

Universitetet kan udstede et nyt bevis til dig, hvis du med henvisning til ovenstående har rettet henven­delse til studieadministrationen på dit hovedområde senest 3 måneder efter din senest offentliggjorte bedømmelse. Igen tæller juli måned ikke med i beregningen.