Aktiv i ABC

Hvordan kan du være aktiv i ABC?

Der er flere måder, hvorpå du kan være aktiv i ABC

  • Man kan være et af de 11 stemmeberettigede medlemmer, som sidder med til alle møder og i sidste ende kan tage en beslutning gennem simpelt flertal, hvis man ikke kan blive enige på andre måder.
  • Man kan være med som aktivt medlem, hvor man er med i de forskellige grupper, som er ansvarlige for vores projekter såsom introduktion i rusugen, ansøgning om midler, PR arbejde som Facebook og hjemmeside samt være med til at ordne de løbende opgaver, som vi sidder med, hvilket kan være i forbindelse med studienævnsmøder og omhandle ting som undervisnings- og eksamensevaluering, ECTS point for praktikpladser og mange andre ting.
  • Man kan selvfølgelig også deltage i vores møder, som er åbne for alle. Så hvis du blot har lyst til at observere og få stillet din nysgerrighed, så er du også meget velkommen til det.

Hvad får du ud af at være aktiv i ABC?

  • Du får indblik i universitet, og hvad der foregår på Handelshøjskolen
  • Du får indflydelse i forhold til de faglige aspekter på din uddannelse
  • Du får ansvar og bliver udfordret i argumentation med dine medstuderende og universitets videnskabelige personale
  • Du får et netværk på tværs af de forskellige hold og årgange
  • Du får praktisk foreningsarbejde på dit CV

Hvad ellers?

Hvis du synes, at arbejdet i ABC lyder spændende, men du endnu ikke har tid eller lyst til at melde dig ind, er du meget velkommen til blot at deltage i vores møder og se, om du kan blive inspireret.

  • Ellers husk at fortælle om ABC til dine medstuderende, så Academic Business Council bliver kendt af de studerende på BSS, AU, og vi i samarbejde kan stræbe mod bedre uddannelser.