Aarhus BSS Student Services - Erhvervsøkonomi

Åbningstider i juli

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan få hjælp til:

  • Karakterudskrifter
  • Verificering af uddannelse
  • Indskrivningsbekræftelse
  • Spørgsmål og vejledning omkring fag- og eksamenstilmeldinger
  • Spørgsmål og vejledning omkring aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
  • Vejledning i brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
  • Hjælp når du ikke ved, hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studie, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

 

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontakt Mail Tlf.

Undervisnings- og eksamenstilmelding (bachelor)

Gitte L. Nielsen bachelor.bss@au.dk   

87152698 

Undervisnings- og eksamenstilmelding (bachelor)  

Bolette Bligaard bachelor.bss@au.dk   

87153426

Undervisnings- og eksamenstilmelding (kandidat)  

Helle Krøyer kandidat.bss@au.dk   

87153648  

Undervisnings- og eksamenstilmelding (kandidat)   Marianne Petersen kandidat.bss@au.dk   

87152365  

 Bachelor: Dispensationer og  

merit/forhåndsgodkendelser 

Reneé H. Troelsgaard

Mette Meilandt  

retr@au.dk

meme@au.dk

87152413

 87153601   

Kandidat : Dispensationer og merit/forhåndsgodkendelser 

Sofie Veje

Stine Koudal Fisker

sofiev@au.dk  

skf@au.dk   

93508177

  93522324  

Studienævnsbetjening (cand.merc./cand.merc.aud/cand.soc.)   Lene Merethe Pedersen lemp@au.dk 21186382
Studienævnsbetjening (cand.merc./cand.merc.aud/cand.soc.) Christine Haahr Frederiksen chaahr@au.dk  87152408  
Studienævnsbetjening (HA/BScB) Jesper Bennedsen Hansen jbhansen@au.dk 93508791
Eksamensklager   Cecilie Ulfkjær   cecilieu@au.dk 87153718  
Eksamensklager   Tina Lindhardt   tln@au.dk 87152386
Studievejledning (bachelor) Studenterstudievejlederne counsellor.badm@au.dk  93522695
Studievejledning (kandidat) Studenterstudievejlederne counsellor.mercit.bss@au.dk  93522695
Studie- og trivselsvejledning (bachelor)   Nikoline Ohnemus Christensen   nikoc@au.dk 93508249  
Studie- og trivelsvejledning (bachelor) Mette Bak Odder metteod@au.dk 21366232
Studie- og trivelsvejledning (kandidat) Niki Rasmussen nira@au.dk 23382427
Studie- og trivselsvejledning (kandidat) Lene Birkegaard Pedersen lbp@au.dk  93508299