Aarhus BSS Student Services - Erhvervsøkonomi

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

Disse dage holder vi lukket

Vi har lukket på alle helligdage (inkl. 5. juni), i uge 13 (Påsken) og uge 29, samt den 23. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontakt Mail Tlf.

Undervisnings- og eksamenstilmelding (bachelor)  

Helle Krøyer bachelor.bss@au.dk  93521641
Undervisnings- og eksamenstilmelding (kandidat)   Marianne Petersen kandidat.bss@au.dk    93521983

Bachelor: Dispensationer og  

merit/forhåndsgodkendelser 

Reneé H. Troelsgaard

Mette Meilandt  

Christine Dyrup 

retr@au.dk

meme@au.dk

christinedyrup@au.dk

93522317

93522040

93521612

Kandidat : Dispensationer og merit/forhåndsgodkendelser 

Stine Koudal Fisker

Kristina Birk Härle

skf@au.dk  

kbtk@au.dk

93522324

93521887  

Studienævnsbetjening (cand.merc./cand.merc.aud/cand.soc.)   Lene Merethe Pedersen lemp@au.dk 21186382
Studienævnsbetjening (cand.merc./cand.merc.aud/cand.soc.) Christine Haahr Frederiksen chaahr@au.dk 93521622
Studienævnsbetjening (HA/BSc, Erhvervsøkonomi med tilvalg) Jesper Bennedsen Hansen jbhansen@au.dk 93508791
Eksamensklager   Cecilie Ulfkjær   cecilieu@au.dk 93521478
Eksamensklager   Tina Lindhardt   tln@au.dk 93522338
Studievejledning (bachelor) Studenterstudievejlederne counsellor.badm@au.dk  93522695
Studievejledning (kandidat) Studenterstudievejlederne counsellor.mercit.bss@au.dk  93522695
Studie- og trivselsvejledning (bachelor)   Nikoline Ohnemus Christensen   nikoc@au.dk 93508249  
Studie- og trivselsvejledning (bachelor) Mette Bak Odder metteod@au.dk 21366232
Studie- og trivselsvejledning (kandidat) Niki Rasmussen nira@au.dk 23382427
Studie- og trivselsvejledning (kandidat) Lene Birkegaard Pedersen lbp@au.dk  93508299