Bachelorprojekt og Speciale - Erhvervsøkonomi

På disse sider kan du finde information, links og datoer der gælder for dit bachelorprojekt og kandidatspeciale.