Undervisning

På undervisningssiderne finder du bl.a. dit skema samt information om undervisningstilmelding og valgfag.

Undervisning

På undervisningssiderne finder du bl.a. dit skema samt information om undervisningstilmelding og valgfag.


Søg i AU Kursuskatalog

I kursuskataloget kan du finde kursusbeskrivelser for alle fag på AU.  

  • Kursusbeskrivelser for fag i det kommende forårssemester er klar 15. oktober.
  • Kursusbeskrivelser for fag i det kommende efterårssemester er klar 15. april.

Find din studieordning

Find

Alfabetisk

Studienævn

Lydoptagelser af undervisning

Du må som studerende ikke uden videre optage undervisningen. Det skyldes, at underviseren har den pædagogiske ledelsesret og så at sige ejer forelæsningen, og det er derfor op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende må optage undervisningen. Spørg altid din underviser om lov, inden du optager. 

Hvis en underviser vælger at lade studerende optage undervisningen, skal underviseren være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Underviseren må derfor ikke uden saglige grunde give enkelte studerende lov til at optage undervisningen, hvis andre har fået nej til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give studerende med funktionsnedsættelser en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. I dette tilfælde vil der netop ikke være tale om usaglig forskelsbehandling. 

Har du som studerende optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du ønsker at offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.


Vigtige deadlines
15. oktober:


1.-5. november:

Styrk dit studieliv

Find redskaber til at øge din studietrivsel.