Studievejledningen for erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Studenterstudievejlederne

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har vi alle en uddannelse som studenterstudievejledere. Vi kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til

  • fag
  • eksaminer
  • studieordninger
  • valgfag
  • merit
  • studieplanlægning eller lignende.

Vi kan også hjælpe dig med at sammensætte et studieprogram, hvis du f.eks. er blevet forsinket eller har fået startmerit.

Vi glæder os til at møde dig.

Kontakt os

Du kan komme i kontakt med os på to måder:

Brug din din AU-mail (201XXXXXX@post.au.dk), når du sender mails til os og oplys dit fulde navn og studieretning. Så har vi et godt udgangspunkt for at kunne vejlede dig bedst muligt.

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?

En vejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne i en samtale kan spænde lige fra valgfag til trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din vejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Dine studenterstudievejledere

Kathrine Strøm Jensen
Camilla Damsgård Andersen
Irma Halilovic

Trivselsvejledning

Som trivselsvejledere er vi ansat i studieadministrationen og kan hjælpe dig, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter, eller hvis du af andre årsager foretrækker at tale med en vejleder, der ikke selv er studerende. Samtalerne vil oftest række ud over de rent faglige spørgsmål og kan f.eks. handle om personlige problemstillinger om livet som studerende. Dette kunne f.eks. være problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg og lignende.

Såfremt du har spørgsmål vedr. fag, eksamen, regler eller studieplanlægning vil vi henvise dig til ovenstående studievejledere.    

​Når du booker tid hos os, afsætter vi 20 minutter til samtalen.
For at vi kan forberede os bedst muligt til samtalen, bedes du, i din booking, skrive en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.