Civilingeniør (bachelor) Byggeri

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er en 3 årig uddannelse normeret til 180 ECTS point, som bestå af kurser inden for ingeniørvidenskab og naturvidenskab, projekter og valgfrie kurser.

Kursusrækkefølgen på den uddannelse finder du i studiediagrammet nedenfor. Beskrivelse af indholdet i de enkelte kurser finder du ved at klikke på et kursus i diagrammet.

Valgkurser

Valgkurserne er opdelt i pakker på 4.-6. semester. Herunder kan du se kursusindholdet. Tal med din vejleder om de forskellige muligheder.

Valgfagspakker på Byggeri

Udover de viste valgkurser i diagrammerne findes der også et valgkursus på sjette semester med titlen "Bæredygtighed og livscyklusvurdering", som kan vælges af alle studieretninger.

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet har et omfang på 15 ECTS  point.

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende - herunder overordnede uddannelsesmål og studiefremdriftsregler.


Følg AU Engineering på...

KONTAKT OS

Studievejledning

First point of contact. Har du spørgsmål til uddannelsesregler, studieplaner, kursusvalg, dispensationer og personlige sager, der påvirker dit studie.

Uddannelsesansvarlig

Ansvarlig for det faglige indhold af uddannelsen, inklusiv individuelle valgfagsprogram­sammensætning.

Uddannelseskoordinator

Kontaktperson i administrationen, inklusiv ved udfordringer med kursus- og eksamenstilmelding.