Sygdom ved eksamen

 • Kontakt studenterstudievejlederne, hvis du er i tvivl om din situation.
 • Afmelding af eksamen: du skal sende ansøgning før eksamen starter (dokumentation kan eftersendes).
 • Alle dispensationsansøgninger vedrørende eksamen skal sendes på mitstudie.au.dk.
 • Læs mere om dispensationsansøgninger og lægeerklæringer under 'Regler og vejledninger' > 'Dispensationer'.
 • Er du tæt på eksamensdagen, skriv til studieservice.nat-tech@au.dk

Før eksamen

Hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen:

 • Du skal søge om afmelding før eksamen starter, hvis du vil undgå at bruge et eksamensforsøg.
 • Du skal dokumentere, hvorfor du ikke kan gå til eksamen.
 • Du skal straks søge læge og få en lægeerklæring.
 • Send dokumentationen sammen med din ansøgning om afmelding af eksamen.
 • Hvis du ikke har dokumentationen, når du søger, kan du sende den bagefter.
 • Hvis du får dispensation, betyder det, at du ikke har brugt et eksamensforsøg.

På eksamensdagen

Du har brugt et eksamensforsøg, hvis du ikke møder op til eksamen og først søger om afmelding, efter din eksamen er startet*.

 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring.
  Lægeerklæringen skal gemmes og bruges, hvis du får brug for at søge om et ekstra eksamensforsøg.
 • Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste eksamensforsøg.
 • Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.
 • Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om et ekstra eksamensforsøg.
  For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg på eksamensdagen, og ikke kunne møde op.

*En undtagelse fra dette kan være, at du ikke var i stand til at søge om afmelding, før eksamen startede.
For eksempel: Akut opstået alvorlig sygdom/ulykke på vej til eksamen.

Sygdom under eksamen
Du har brugt et eksamensforsøg, hvis du bliver du syg og ikke kan gennemføre eksamen.

 • Kontakt eksamensvagten eller eksaminator og sig, at du forlader eksamen, fordi du er syg.
 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring.
  Lægeerklæringen skal gemmes og bruges, hvis du får brug for at søge om et ekstra eksamensforsøg.
 • Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste eksamensforsøg.
 • Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.
 • Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om et ekstra eksamensforsøg.
 • For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du blev syg under eksamen, og ikke kunne gennemføre eksamen.

OBS! Hvis du vælger at afslutte eksamen, selvom du er syg:

 • Du får en karakter for din eksamen.
 • Karakteren kan ikke annulleres, selvom du efterfølgende kan dokumentere, at du var syg under eksamen.
 • Der bliver lagt vægt på, at du selv har valgt at gennemføre eksamen.

Efter eksamen

Som udgangspunkt kan universitetet ikke afmelde eksamensforsøg efter eksamen. Du har derfor følgende muligheder:

1. Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste forsøg. Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.

2. Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om dispensation til et ekstra eksamensforsøg. Vedlæg dokumentation for, at du var syg på eksamensdagen, og ikke kunne møde op. Det er vigtigt, at du har fået dokumentationen i forbindelse med eksamen og ikke flere uger/måneder efter eksamensdagen.

OBS! Du skal være opmærksom på, at en lægeerklæring, du har fået længe efter sygdommen og eksamen ikke nødvendigvis har samme vægt, som en lægeerklæring, du har fået under sygdommen.

Pårørendes sygdom

Usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen kan også være nærmeste families alvorlige sygdom. Nærmeste familie er forældre, ægtefælle, kæreste og børn.

Er din eksamen påvirket af alvorlig sygdom i nærmeste familie og du har brug for dispensation, skal du sende en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for, hvornår og hvordan situationen har påvirket dig, f.eks lægeerklæring fra din egen læge. Du skal ikke sende dokumentation for din pårørendes sygdom.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk

Kontakt

Studievejledningen kan hjælpe dig med dispensationsansøgninger og lægeerklæringer.