SciTech-Tinget

SciTech-Tinget er et åbent forum for alle med interesse i foreningslivet på Nat og Tech, hvor man mødes til videndeling, hjælp og inspiration, hovedsageligt til de fire årlige møder.

Læs mere om formål, møder, forretningsorden m.v. i SciTech-Tingets kommissorium.

Kommende møder i SciTech-Tinget

  • 19. september 2022
  • 21. november 2022
  • 20. februar 2023
  • 24. april 2023

Kl. 17:15 i 1531-011 (D-01) på Institut for Matematik

Foreninger på SciTech-Tingets mailliste (se boksen nedenfor) modtager en mødeinvitation cirka 14 dage før hvert møde, men alle andre er også velkomne.

Normalt varer et møde 1-1½ time. Alle kan byde ind med punkter og spørgsmål i relation til foreningslivet.

De to prodekaner for uddannelse på Nat og Tech deltager som udgangspunkt i semesterets første møde i SciTech-Tinget.

Kom på mailisten

SciTech-Tingets mailliste (til mødeinvitationer og evt. anden info)

Vil du eller din forening gerne automatisk modtage invitationer til møderne i SciTech-Tinget? Så skriv dig/jer på SciTech-Tingets mailliste: Mail-liste SciTech-Tinget.xlsx (du skal logge ind med din uni-login). Du vil efter møderne også modtage mødereferatet.

Fra tid til anden kan det ske, at SciTech-Tinget sender andre informationer, som er vigtige for foreninger på Nat og Tech, ud via maillisten.

Mailliste til tilbud fra virksomheder og andre eksterne aktører

Der er mange firmaer, virksomheder, organisationer m.fl., der gerne vil i kontakt med studerende fra Nat og Tech, da I er en eftertragtet ressource på arbejdsmarkedet. De henvender sig typisk vedr. forskellige arrangementer, workshops og lign. Der er dog ingen kanaler på Nat og Tech til at formidle den slags tilbud videre ud til jer studerende, så derfor har SciTech-Tinget besluttet, at man som studerende/studenterforening kan skrive sig på denne mailliste, og så vil man (på sigt, når set-uppet kommer op at køre) modtage mails, videresendt af Nat-Tech, der handler om tilbud, arrangementer og lign. fra virksomheder og andre eksterne aktører: Mail-liste til karrierehenvendelser.xlsx

Søg tilskud til faglige arrangementer

Studenterforeninger på Natural Sciences og Technical Sciences kan søge deres prodekan for uddannelse om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Nat og/eller Tech og er af faglig karakter.

Du søger om tilskud ved at sende følgende til scitechtinget.st@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er 1-2 uger.

Evt. spørgsmål kan rettes til scitechtinget.st@au.dk

Foreninger på Nat og Tech

Idékatalog til online arrangementer

Via SciTech-Tinget har studerende lavet et idékatalog til deling af gode idéer til sociale online-arrangementer blandt studerende. Tilføj gerne din bedste idé! 

Find idékataloget i google.docs her.

Kontakt

Du kan kontakte SciTech-Tinget ved at sende en mail til scitechtinget.st@au.dk.

Inputs og sparring på Facebook