Bestyrelser og kontaktmail

Kontaktoplysninger til tutorforeninger på NAT og TECH

Tutorforeningen for agrobiologi: agrotutor.st.udd@au.dk 

Tutorforeningen for biologi: biotutor.udd.nat@au.dk 

CIVILT:  civil.udd.tech@au.dk 

Tutorforeningen for Geosicence: geotutor.udd.nat@au.dk 

Tutorforeningen i Herning: tutor-herning.udd.tech@au.dk 

IT-tutor: ittutor.udd.nat@au.dk 

Mat/Fys-tutorgruppen: matfys.udd.nat@au.dk 

RUS-1 Navitas: rus1navitas.udd.tech@au.dk 

RUS-1 Katrinebjerg: rus1katrinebjerg.udd.tech@au.dk 

RUS A: rusa.udd.tech@au.dk 

Tutorforeningen for kemi og molekylærbiologi (TKM): tkm.udd.nat@au.dk