Skrivehjælp

Materialet på denne side skal opfattes som generelle råd. Husk at undersøge kravene i studieordningen og fagets retningslinjer samt at tale med din underviser/vejleder. 

Genveje: Vil du:

  • have gode råd til at skrive en større akademisk opgave. Læs fagets vejledning
  • have idéer til hvordan du kan disponere din tid ved skriftlige eksamener? Læs kap. 7 i Bundne opgaver.
  • i gang med nogle overskuelige skriveaktiviteter, der kan føre dig nærmere en færdig opgave? Prøv nogle af aktiviteterne fra Den gode opgave.
  • undgå at gå i stå med din skrivning? Prøv en interaktiv øvelse fra Studiepedia
  • forbedre dit akademiske sprog? Prøv en Sprogtest.
  • blive bedre til at argumentere i opgaver? Læs Akademisk argumentation.

Opgaveskrivning

Opgaveskrivning

Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen, DJØFs Forlag, 2017

Denne bog handler om at skrive opgaver i forbindelse med en uddannelse. Hovedformålet er at skabe en overskuelig vejledning til brug for bådeden førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an.

Bogen fokuserer især på emnevalget samt på, hvordan litteraturen indgår i opgaven, og endelig på de opgaverelaterede teknikker, som mange studerende har udfordringer med at få håndteret på en god måde. Forfatterne er erfarne undervisere og giver igennem bogen svar på en række af de spørgsmål, man som vejleder bliver stillet igen og igen.

Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne

Den gode opgave

Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

Rienecker, L. & P. S.  Jørgensen, Samfundslitteratur, 2012

Denne håndbog er udformet som en aktivitetsbog og er fortrinsvis rettet mod studerende, der selvstændigt skal udarbejde en problemformulering i forbindelse med en opgave. Dog omhandler kap. 2 (12 sider) ugeopgaver og bundne opgaver. Bogen indeholder kapitler om hvordan man finder frem til en problemformulering, søger litteratur og bruger kilder, strukturer en opgave, argumenterer og skriver klart, samt skriveprocessen. Bogen indeholder mange eksempler fra universitetsopgaver afleveret på forskellige universitetsuddannelser.

På forlagets hjemmeside kan bogens aktivitetsskemaer gratis downloades som pdf/word-dokument. Fx findes et skema, der kan bruges til at planlægge hele opgaveskrivningsprocessen (s. 12) og ideer til, hvad man kan starte med at skrive på opgaven fra første dag (s. 4).

Bundne opgaver

Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser

Skov, S. Samfundslitteratur, 2008

Bogen fokuserer på, hvordan man skriver en god opgave med givet problemformulering, og er dermed særlig relevant for studerende på 1.- 5. semester. På 70 sider gives en overskuelig indføring i, hvordan man aflæser en problemformulering og strukturerer sin opgavebesvarelse bedst muligt. Derudover gennemgås akademisk sprog og metakommunikation og der gives gode råd til skriveprocessen.  

Bogen indeholder mange kommenterede eksempler fra bundne opgaver fra forskellige universitetsuddannelser. 

Akademisk argumentation

Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser

Hegelund, S. Samfundslitteratur, 2000

At kunne analysere andres argumentation og argumentere for egne faglige pointer i opgaver er en helt central færdighed for universitetsstuderende. Bogen viser, hvordan man kan bruge Toulmins argumentmodel til formålet. For opgaveskrivere er særligt ideen om, at man med fordel kan opbygge en opgave som ét, overordnet argument meget brugbar. Både som en metode til at komme i gang med opgaven og til at sikre, at man undervejs disponerer både sin tid og selve opgaven optimalt.

Studypedia

Studypedia

Center for Undervisningsudvikling & Digitale Medier, AU

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit uddannelsesforløb. Særlig relevant for opgaveskrivere er afsnittene om 'Skriv opgaven' og 'Videnskabelighed'.

Studypedia indeholder også en kort gennemgang af argumentation i opgaver.

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser

Jørgensen, P.S. Samfundslitteratur, 2014

Hæftet tilbyder 10 konkrete råd om, hvordan man kan forbedre sit akademiske sprog ved at skrive så klart som muligt. Samtidig diskuterer bogen en række ofte stillede spørgsmål om akademisk skrivning, fx om brugen af ”jeg”, hvordan man undgår kildeafsmitning og om brugen af journalistisk og litterært sprog. Endelig indeholder bogen en tjekliste, man kan bruge i forbindelse med revision af sin egen eller andres opgaver.

Stop plagiat

Stopplagiat.nu

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse, Syddansk Universitet, Københavns Universitet & Aarhus Universitet

Studerende kan være i tvivl om hvordan man bruger og henviser til kilder i opgaver og kan derfor være nervøse for at komme til at plagiere. Denne webtutorial klargør nogle af de overordnede regler, der gælder på området (fx forskellen mellem citat og parafrase). Materialet indeholder korte videoer, en quiz og små øvelser.

Sprogtest

Sprogtest

Københavns Universitet

Hvad vil det sige at skrive akademisk? På denne side kan man få information om og adgang til to sprogtests, der har fokus på klart, korrekt og videnskabeligt sprog samt generelle akademiske tekstnormer. De to tests kan både stå alene og bruges som supplement til bogen Bundne opgaver af samme forfatter.

LSE tool kit

LSE Study Tool Kit

Teaching and Learning Centre, London School of Economics and Political Science

Denne webressource indeholder bl.a. materiale om, hvordan man generelt skaber overbevisende argumenter og opøver evnen til kritisk analyse. Giver også gode ideer til, hvordan man kommer i gang med at skabe overbevisende argumenter i opgaver.