Aarhus BSS Student Services - Økonomi

Åbningstider under COVID-19

Fra og med 25. maj 2020 kan du kontakte os på to måder:

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Husk at oplyse dit fulde navn og studieretning.

 

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan få hjælp til:

  • Aflevering af opgaver og speciale
  • Karakterudskrifter
  • Verificering af uddannelse
  • Indskrivningsbekræftelse
  • Spørgsmål og vejledning omkring fag- og eksamenstilmeldinger
  • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
  • Vejledning i brug af studieportalerne og Stads selvbetjening

Har du derimod brug for vejledning om dit studie, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

 

Hvis du har spørgsmål af mere konkret karakter til medarbejdere i Aarhus BSS Studier, der administrerer din uddannelse, kan du herunder finde den person, du skal have fat i.

Ansvarsområde

Kontakt

E-Mail

Telefon

Studienævnsbetjening

Merete Lund Tranberg

 mlt@au.dk

871 65227 

Dispensationer, merit og forhåndsmerit

Christine Brink Schmidt

 
chsc@au.dk
 

8715 2168

Dispensationer, merit og forhåndsmerit

Cecilie Ulfkjær

 
cecilieu@au.dk
 

871 53718

Eksamensklager

Cecilie Ulfkjær

 
cecilieu@au.dk
 

871 53718

Studievejledning

Studievejleder

counsellor@econ.au.dk

871 65268

Studie- og trivselsvejledning

Marie Louise Bro Pold

mpold@au.dk

2311 9526

Studieadministration (bachelor)

Bolette Bligaard bachelor.bss@au.dk 

8716 2776

Studieadministration (kandidat)

Runa Kortsen

kandidat.bss@au.dk 

871 52375