Erhvervskandidat

Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på deltid for personer i sideløbende beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelsen er tilrettelagt over 4 år.

Der er særlige regler om beskæftigelse der gør sig gældende for erhvervskandidater. Denne information kan du finde nedenfor. 

Derudover skal du som erhvervskandidatstuderende forholde dig til regler om undervisning/ eksamen/ frister med videre på studieportalen for din uddannelse. Her finder du også den gældende studieordning.   

Erhvervskandidatstuderene på Jura: Studieportalen for Jura

Erhvervskandidatstuderende på Revision: Studieportalen for Revision

Erhvervskandidatstuderende på Teknologibaseret forretningsudvikling: Studieportalen for cand.polyt

Kontrol af beskæftigelse

Efter optagelse på erhvervskandidatuddannelsen skal du opretholde den relevante beskæftigelse eller iværksættervirksomhed under hele uddannelsesforløbet. To gange om året indhenter vi dokumentation herfor.

Trin 1. I forbindelse med undervisningstilmeldingen til det næste semester, skal du i selvbetjeningen tilkendegive, at du har ændret/uændret beskæftigelsesforhold.  

Trin 2. Du udfylder blanket/webformular til formålet i selvbetjeningen - blanketten findes i selvbetjeningen samme sted som fagtilmeldingen.

-A. Du bekræfter ved tro/love, at beskæftigelsesforhold ved optagelsestidspunktet er uændret, eller 

-B. Du udfylder nye oplysninger med underskrift på tro/love

Trin 3. Hvis alt er ok, modtager du et kvitteringsbrev om fortsat indskrivning. Hvis ikke, kontaktes du med henblik på overflytning til fuldtidsstudiet.  

Hvis du har brug for hjælp til denne del, skal du sende en mail til kandidat.bss@au.dk

Maksimal studietid

 Maksimal studietid er ½ år efter den normerede studietid – det vil sige 4.5 år

Barsel

Som studerende på erhvervskandidaten kan du afholde barsel uden undervisnings- og eksamensaktiviteter. Det vil sige, at du ikke kan deltage i undervisnings- eller eksamensaktiviteter under barslen.

Hvis du som erhvervskandidat ønsker at afholde barsel, skal du følge ansøgningsproceduren for 'dispensation til barsel'. Her kan du også læse omkring mulighederne for tilrettelæggelse.

Efter endt barsel skal du dokumentere, at du fortsat indgår i ansættelsesforholdet med en arbejdsbelastning svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit.

Du dokumentere ved at udfylde blanketten i selvbetjeningen. Se mere under kontrol af beskæftigelse 

Du kan genoptage dit studie på erhvervskandidaten, når du genoptager dit arbejde. Du skal være opmærksom på selv at tilmelde dig undervisningen i tilmeldingsperioden forud for det semester, du vender tilbage til.

Fx skal du starte op igen i efterårssemesteret, så skal du tilmelde dig i perioden 1-5. maj. Starter du op i foråret, skal du tilmelde dig i perioden 1.-5. november.

Cand.jur

På erhvervskandidaten i jura kan de 2 obligatoriske fag Civilproces og Skatteret frit placeres på 1.-6. semester. Der er automatisk tilmelding til specialet, der skrives på 7-8 semester.

Find din studieordning med studieoverblik og information om regler mv. på denne webside.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag samt det ønskede antal kursusfag hvert semester.

Du finder information om fagtilmelding her på din studieportal under Undervisning/Undervisningstilmelding - Kandidatfag.

Cand.merc.aud.

Du tilmeldes automatisk fag på første semester af uddannelsen samt specialet, men du skal selv tilmelde dig fag på de øvrige semestre via selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. Dette gælder både obligatoriske fag og valgfag.

Hvis du ønsker flere fag, kan det være en fordel at vælge flere valgfag om efteråret, da udbuddet af valgfag er større end i foråret.  

Studieordning

Find din studieordning med studieoverblik og information om regler mv. her

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning/studieordning/ 

Speciale

Erhvervskandidatstuderende bliver automatisk tilmeldt specialet, som skrives på 7.-8. semester.   

Som erhvervskandidatstuderende på cand.merc.aud. bliver du automatisk administrativt tilmeldt specialet på dit 7. semester med afleveringsfrist 1. juni (slutningen af 8. semester).

Erhvervskandidater har 12 mdr. til at skrive speciale. Hvis man ønsker at aflevere 1. januar (efter 6 mdr.) og forsvare i løbet januar er der også mulighed for dette. Dette aftales direkte med instituttet.

Forløbet er som følger:

I løbet af 6. semester: Problemformulering uddybes, begrundes  og sendes til: Frank Thinggaard (emner i regnskab) og Claus Holm (emner i revision).

Se mere her omkring proceduren for studerende på cand.merc.aud. 

1. maj: Den elektroniske specialeregistreringsblanket åbner.

1. maj: Automatisk tilmelding til speciale på 7. semester i det normerede forløb. Du kan tjekke din tilmelding på www.mitstudie.au.dk.

1. juni: Deadline for indtastning af godkendt problemformulering og evt. vejleders navn i den elektroniske specialeregistreringsblanket.

I løbet af juni: Studerende, der er administrativt tilmeldt specialet, men som ikke har fået afleveret opgaveformulering via blanketten, skal kontakte instituttet for at få tildelt en vejleder.

September og frem: Skriveprocessen foregår.

1. juni (efter 2 semestre): Deadline for aflevering.

I løbet af juni: Bedømmelse og mundtligt forsvar.

Cand.Polyt.

I studieprogrammet for erhvervskandidaterne er "Technology Specialisation 1 (10 ECTS)" erstattet med "Engineering Project: Systematic Review (5 ECTS)" + "Engineering Project: Casebased Knowledge Creation (5 ECTS)".

Du tilmeldes automatisk fag på første semester af uddannelsen samt specialet, men du skal selv tilmelde dig fag på de øvrige semestre via selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. Dette gælder både obligatoriske fag og valgfag.

Det er muligt at komme på udveksling på erhvervskandidat på 5. og 6. semester. Vær opmærksom på at du skal opfylde beskæftigelseskravet under din udveksling. 

Find din studieordning med studieoverblik og information om regler mv. her  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/btech/undervisning/bekendtgoerelser/

Studievejledning

Studievejledningen på Aarhus BSS

Hvad er en studievejledningssamtale?

En studievejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne kan spænde lige fra en snak om studieordningsregler, valg af fag til din trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din studievejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Studievejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål, samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

  • Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.
  • Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.
  • Husk, når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Erhvervskandidatstuderende skal henvende sig til studievejlederne på det pågældende studie fx. 

Erhvervsøkonomi, Jura og cand.polyt. 

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal