Tomplads på Aarhus BSS

Ny studerende på tompladsordningen

Som studerende på tompladsordningen følger du et fag fra en bachelor- eller kandidatuddannelse i dagtimerne sammen med de studerende, som går på en fuldtidsuuddannelse. 

Dit fag hører altså til en bestemt uddannelse, og det er afgørende for, hvor du skal lede efter vigtige informationer. 

Du skal således både forholde dig til de regler og forhold som gælder på den uddannelse, som dit fag hører til. Og du skal kende til de særlige vilkår, der gælder, når man læser via tompladsordningen og betaler for at tage fag. 

Hvis du er ny studerende på Aarhus Universitet

Brug tjeklisten for nye studerende til at komme godt i gang: 

 1. Aktivér din konto. Du skal bruge dit NemID.
 2. Opsæt din AU mail. Det er vigtigt, at du opsætter din AU mail, ellers vil du ikke få vigtige beskeder fra  undervisere og administrationen. Du finder en guide på din studieportal under "IT og support"
 3. Sørg for at du har adgang til vores intranet Brightspace. Underviserne bruger Brightspace til bla. at lægge opgaver ud, sende dig artikler og beskeder.  
 4. Det er vigtigt, at du finder dit studienummer, da du skal bruge det i mange sammenhænge. Overvej om du har brug for et studiekort - det fungerer som identifikation til eksamen (ellers brug dit kørekort) og som adgangskort til bygningerne.
 5. Tjek adgang til det trådløse netværk Eduroam virker. Følg vejledningen på siden. 
 6. Du skal være opmærksom på, at der ved afholdelse af digital eksamen er visse krav til din computer. Sørg for at sætte dig ind i vilkårene for digital eksamen i god tid. Det gør du ved at læse om digital eksamen på din studieportal. 
 7. Tjek dit skema og se, hvornår du har undervisning. Du finder dit skema ved at logge ind på mitstudie.au.dk
 8. Sørg for at du kan kopiere/printe.
 9. Opret dig som bruger på AU Library
 10. Køb dine bøger og kompendier ved Stakbogladen
 11. Download "Find AU" app'en - den vil hjælpe dig til at finde rundt på campus. 

Hvis du allerede er studerende på Aarhus Universitet

Du fortsætter med samme studienummer og AU-mail. Hvis din AU-mail er korrekt opsat, så du modtager direkte mails samt beskeder fra Brightspace, behøver du ikke at foretage dig noget. 

Find din studieportal

Dit fag hører til en bestemt uddannelse - og til dén uddannelse hører der en studieportal, som er et website, hvor du finder en række relevante oplysninger. 

Eksempel: hvis du læser et fag fra Samfundsfag, skal du kigge på studieportalen for Statskundskab og Samfundsfag. 

Du kan søge din studieportal frem her. Skriv uddannelsens navn i søgefeltet. 

Hvis du ikke kan huske hvilken uddannelse dit fag hører til, kan du tjekke det i kursuskataloget. 

Søg i kursuskataloget på fagets navn eller særlige "UVA nummer" Husk: det er de samme oplysninger, som du brugte, da du søgte ind på faget. 

Eksamen

Du går til samme eksamen som de andre studerende - dvs. samme vilkår, samme tid og samme sted. Der gælder også samme regler for dig i forhold til tilmelding til eksamen som for de andre studerende. 

Du kan læse mere om eksamen i kursusbeskrivelsen for det pågældende fag. Du finder kursusbeskrivelsen i kursuskataloget. 

For at finde tid og sted for eksamen skal du tjekke eksamensplanen for dit fag. Det gør du via studieportalen for den uddannelse, som dit fag hører til.

Afmelding af eksamen

Hvis du ønsker at melde fra til eksamen, skal du selv gøre det via selvbetjeningen op til 14 dage før eksamen. 

Du kan som studerende på tomplads rettidig afmelde en eksamen senest 7 dage, før eksamen afholdes. Eksempel: hvis din eksamen ligger på en torsdag, skal du senest melde fra torsdag i ugen før.

Når du ikke fristen 14 dage før via selvbetjeningen, kan du senest 7 dage før eksamen afmelde dig ved at skrive en mail, som studerende på bachelor fag:  bachelor.bss@au.dk , som studerende på kandidatfag kandidat.bss@au.dk 

Særlige regler
Som tompladsstuderende kan du ifølge Aarhus Universitets regler vente i 2 år fra undervisningens ophør med at aflægge eksamen i faget. 

”Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet dit fag på Aarhus BSS?

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet dit fag på AU.

Betaling og refundering

Som tompladsstuderende betaler du for at følge et eller flere fag. Det kan være en god ide at sætte sig ind i, hvad deltagerbetalingen dækker. 

Det kan også være, at du bliver nødt til at afmelde et fag. Og så er det vigtigt, at du har sat dig ind i, hvornår og hvordan du skal gøre det. 

Du kan læse mere om deltagerbetaling, afmelding og refundering her.

Betaling

Har du spørgsmål til din faktura eller lignende relateret til betaling, kan du kontakte administrationen på evu.bss@au.dk 

Dispensation for fristen for refundering

Det er muligt at søge dispensation for reglen omkring fristen for refundering, hvis du har særlige forhold såsom sygdom eller lignende, som kan fritage dig fra at følge de sædvanlige og faste regler.

Din dispensationsansøgning skal indeholde:   

 • Dokumentation (lægeerklæring eller anden form)  
 • En kort beskrivelse af din situation
 • Dit konto nr. til evt. refundering af betaling 

Du søger via skemaet på selvbetjeningen. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’.  

Særlige forhold

Der er en række særlige forhold for studerende på tompladsordningen. 

 • Du kan ikke få SU som tompladsstuderende, og der er en deltagerbetaling for hvert fag. 
 • Studerende på en heltidsuddannelse kan ikke samtidig tage fag fra samme uddannelse på tompladsordningen. 
 • Mht. eksamen kan du som tompladsstuderende ifølge Aarhus Universitets regler vente i 2 år fra undervisningens ophør med at aflægge eksamen i faget. 

Tilvalg/sidefag på tompladsordning

Læser du tilvalg/sidefag via tomplads?

Tilvalget består af en række enkeltfag, som du læser via tompladsordningen. Optag afhænger af, om der er ledige pladser på det/de fag, som du søger ind på. Der er således ingen garanti for, at der er plads på fagene, selvom du læser et tilvalg.

Du skal forud for hvert semester søge optagelse til de enkeltfag på tilvalget, som du ønsker at følge det pågældende semester.  Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at afslutte et tilvalg hurtigere end den normerede studietid. 

Du kan læse mere samt søge online her. 

Der udstedes ikke et eksamensbevis for tilvalget, men man kan i stedet få en studieudskrift som dokumentation på, at de pågældende enkeltfag er beståede. Du kan selv lave en studieudskrift via studieselvbetjeningen på mit.au.dk.

Hvis du har bestået fag fra andre uddannelser

Hvis du tidligere har bestået fag fra andre uddannelser, som du mener svarer til nogle af fag, der kræves i tilvalget, kan du sende en meritansøgning til os. Dette kan dog først ske efter, at du er blevet optaget på fag gennem tompladsordningen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de fag, som du søger om optagelse på, ikke samtidig indgår i din meritansøgning. I din meritansøgning skal du vedlægge kursusbeskrivelserne for de det/de fag, du tidligere har bestået samt dokumentation for, at faget er bestået.

Du søger merit via studieselvbetjeningen på mit.au.dk, når du er blevet optaget på fag på tilvalget.

Særligt for Samfundsfag

På Samfundsfag kan man som indskrevet på tilvalg på tomplads ikke erstatte et fag med gymnasiepraktik. Det er kun ordinært indskrevne studerende, som kan det.

Kontakt

Som studerende på tompladsordningen har du flere forskellige kontaktpunkter i administrationen. Hvem du skal snakke med afhænger af emne og hvilken uddannelse dit fag hører til. 

Aarhus BSS Student Services

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan få hjælp til:

 • Aflevering af opgaver og speciale
 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Spørgsmål og vejledning omkring fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Vejledning i brug af studieportalerne og Stads selvbetjening

Kontakt: telefon 87164026 og e-mail studentservices.bss@au.dk 

Har du derimod brug for vejledning omkring dit studie, skal du kontakte studievejlederne ved dit studium.

Studenterstudievejledere

Studenterstudievejlederne ved din uddannelse er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har de alle en uddannelse som studenterstudievejledere. De kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til fag, eksaminer, studieordninger, valgfag, merit, studieplanlægning eller lignende.

Du finder kontaktoplysninger til studenterstudievejlederne på dit fag/din uddannelse på din studieportal under "Studievejledning".

Studie- og trivselsvejledere

Studie-og trivselsvejlederne er fastansatte vejledere. Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til de særlige vilkår for dig som tompladsstuderende, eller du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter. Samtalerne vil ofte række ud over de rent faglige spørgsmål knyttet til det enkelte fag. 

Du finder kontaktoplysninger til studie- og trivselsvejlederne på dit fag/uddannelse på din studieportal under "Studievejledning".

Husk, at du altid skal benytte din AU-mail, når du sender mails til din vejleder eller andre i administrationen. Husk også at oplyse dit fulde navn, studieretning, studienummer og en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.