Afsluttende projekt og afgangsprojekt - HD

HD1 - Det afsluttende projekt

Ved HD1 indgår det afsluttende projekt som en studieaktivitet med 10 ECTS svarende til en forventet arbejdsindsats på 280 arbejdstimer.

Du kan skrive Afsluttende projekt i forårssemesteret.    

Tilmelding til det Afsluttende projekt

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Du tilmelder dig Afsluttende projekt i perioden for forårets undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (tilmeldingsperioden er forlænget frem til 8. januar 2024)

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i august er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Reeksamen i det samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Har du afmeldt dig den ordinære eksamen, har du brugt et forsøg og kan ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at eksamen i Afsluttende projekt kun udbydes i forårssemesteret.

Frist for tilmelding til reeksamen i samme semester:

Tilmelding: 16. juni 2024

Aflevering: 5. august 2024

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester. Vær opmærksom på at Afsluttende projekt kun udbydes i forårssemesteret.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i maj/juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at Afsluttende projekt kun udbydes i forårssemesteret.

Frist for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et senere forårssemester er 1. november.

Eksempel: Hvis du ønsker at skrive i foråret 2024, så skal du tilmelde dig inden 1. november 2023.

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Behandling af personoplysninger ifm. det afsluttende projekt og afgangsprojektet

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/et speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Personoplysninger kan fx være:

  • Oplysninger om forsøgspersoner
  • Registerdata
  • Interview
  • Spørgeskema
  • Andre former for data om mennesker

Se hvad personoplysninger dækker over.

Du skal overholde de krav, der er til behandling af personoplysninger og sikker opbevaring. 


Hvordan du forholder dig, når du indsamler materiale og bruger personoplysninger, kan du læse mere om på IT-Support siden omkring GDPR

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

HD2 - Afgangsprojektet

På sidste semester af HD2 udgør afhandlingen 15 ECTS, hvilket modsvarer ca. 420 timers arbejde. Afhandlingen kan ses som ”dit svendestykke”.  Du kan skrive afgangsprojekt på HD2 både forår og efterår.

Klik på din specialisering for at se tidsplanen

Under din specialisering kan du finde tidsplan og detaljer omkring processen for afgangsprojektet på din specialisering. Hvis du ikke kan finde din specialisering, finder du den under 'specialiseringer som udgår'.

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Er du indskrevet på en udgående HD-specialisering, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Tilmelding til Afgangsprojektet forudsætter, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået. 

F.eks. du går til eksamen i et fag i efteråret og består senest ved reeksamen i februar. Du kan derved fortsætte på dit afgangsprojekt i foråret. Din tilmelding vil først blive endelig godkendt når du har bestået alle de øvrige prøver og derefter vil du blive opkrævet betaling for afgangsprojektet.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på Brightspace.

 

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.