Afsluttende projekt og afgangsprojekt

HD 1. del - Det afsluttende projekt

Ved HD 1. del (forår) indgår det afsluttende projekt som en studieaktivitet med 10 ECTS svarende til en forventet arbejdsindsats på 280 arbejdstimer.    

Tilmelding til det Afsluttende projekt

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Du tilmelder dig Afsluttende projekt i perioden for forårets undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november.

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i august er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Reeksamen i det samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Har du afmeldt dig den ordinære eksamen, har du brugt et forsøg og kan ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at eksamen i Afsluttende projekt kun udbydes i forårssemesteret.

Frist for tilmelding til reeksamen i samme semester:

Tilmelding: 18. juni 2021

Aflevering: 13. august 2021

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester. Vær opmærksom på at Afsluttende projekt kun udbydes i forårssemesteret.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i maj/juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at Afsluttende projekt kun udbydes i forårssemesteret.

 

Frist for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et senere semester:

Semester EksamenstidspunktDeadline for tilmelding 
Forår Maj / juni25. marts 

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

HD 2. del - Afgangsprojektet

På sidste semester af HD 2. del udgør afhandlingen 15 ECTS, hvilket modsvarer ca. 420 timers arbejde. Afhandlingen kan ses som ”dit svendestykke”.  Du kan skrive afgangsprojekt på HD 2. del både forår og efterår.

Tidsplan for forår/efterår

Under din specialisering kan du finde tidsplan og detaljer omkring processen for afgangsprojektet på din specialisering. 

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på blackboard/brightspace.

Frist for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et  senere semester 

Semester Eksamenstidspunkt Deadline for tilmelding 
Efterår       December / januar          8. august    
Forår       Maj / juni          8. januar    

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.