Eksamensplaner

Eksamensplanen for sommer 2020 offentliggøres d. 3. april (gælder ikke EVU-området)

Vær opmærksom på at ændringer kan forekomme i de endelige eksamens- og reeksamensplaner. Husk derfor at tjekke eksamensplanerne jævnligt.

Vedrørende skriftlige eksaminer

Vedrørende skriftlige hjemmeopgaver og skriftlige stedprøver. HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden din eksamen starter.

Hvis der er flere lokaler angivet ud for din eksamen, så finder du på eksamensdagen opslag i forhallen på Fuglesangs Allé (A-bygning 2620) der viser, hvor du specifikt skal være.

Ud for de enkelte skriftlige eksamener, vil du i eksamensplanen kunne se en kode, der fortæller hvilken form den skriftlige eksamen har. Nedenfor finder du en beskrivelse af de forskellige koder:

 • WHAI: WISEflow Hjemme eksamen med alle hjælpemidler PC og Internet
 • WOAI: WISEflow Onsite eksamen med alle hjælpemidler PC og Internet (stedprøve)
 • WOMC: Onsite multiple choice eksamen UDEN hjælpemidler med PC (FLOWlock) (stedprøve) 
 • WOA: WISEflow Onsite eksamen med hjælpemidler PC og UDEN Internet (stedprøve)
 • WO: WISEflow Onsite eksamen UDEN hjælpemidler med PC (FLOWlock) (stedprøve)
 • ON: Onsite eksamen UDEN PC (Papir) (stedprøve)

WISEflow og IT-support

Kontakt IT-supporten på Aarhus BSS i god tid inden eksamen finder sted, hvis du har brug for hjælp. IT-supporten kan kontaktes på e-mail bss.it@au.dk eller telefon 87 15 09 33.  

Generel information om WISEflow-eksamenKlik her

WISEflow-eksaminer

 • Kan du gå på det trådløse netværk Eduroam?
 • Har du opdateret din computers styresystem?
 • Har du installeret og opdateret din browser? Det anbefales at anvende Firefox eller Chrome.
 • Kan du lave en pdf-fil fra Word og/eller Excel til aflevering i FLOWassign?
 • Har du afprøvet testflow og afleveret en testfil?

FLOWlock-eksaminer

 • Har du installeret den nyeste version af FLOWlock-browseren?
 • Har du installeret/opdateret Flash?
 • Har du adgang til det flow, du er tilmeldt eksamen til, cirka 1 uge inden eksamen finder sted?

Studerende i Aarhus

Eksamen - Vinter 2018/2019

Reeksamensplan for HD 1. del og 2. del (med forbehold for ændringer)

Eksamen - Sommer 2019

Eksamensplan (foreløbig) for HD 1. del og 2. del (med forbehold for ændringer)

OBS! Jf. studieordningen for HD kan skriftlige omprøver efter instituttets beslutning afholdes som mundtlige prøver ved få tilmeldte. I tilfælde af en sådan ændring vil reeksamensdatoen kunne ændres. Ændringen vil kunne ses i eksamensplanen.

Se Aarhus BSS eksamensplanen for at se en samlet plan over alle eksamener for Aarhus BSS.

Studerende i Herning

Sommereksamen 2018


Vintereksamen 2018/2019

Midtermeksamen 2019