Aarhus BSS Student Services

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

Disse få dage holder vi lukket

Vi har lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

HA og Economics and Business Adm.

Ansvarsområde Kontakt Mail Tlf.
Undervisnings- og eksamenstilmelding
(bachelor og top-up)
Helle Krøyer bachelor.bss@au.dk 93521641
Undervisnings- og eksamenstilmelding
(kandidat)
Marianne Pedersen kandidat.bss@au.dk 93521983
Bachelor: Dispensationer og
merit/forhåndsgodkendelser  
Reneé H. Troelsgaard
Mette Meilandt
Christine Dyrup
retr@au.dk 
meme@au.dk
christinedyrup@au.dk 
93522317
93522040
93521612 
Kandidat: Dispensationer og
merit/forhåndsgodkendelser 
Anette Bech-Larsen
Stine Koudal Fisker
Ditte Bak
anbl@au.dk
skf@au.dk
ditte.bak@au.dk 
93521187
93522324
93521623
Studienævnsbetjening
(cand.merc./cand.merc.)
Lene Merethe
Pedersen
lemp@au.dk  21186282
Studienævnsbetjening
(cand.merc./cand.merc.) 
Christine Haahr
Frederiksen
chaahr@au.dk  93521622
Studienævnsbetjening
(HA/BScB)
Jesper Bennedsen
Hansen
jbhansen@au.dk  93508791
Eksamensklager  Cecilie Ulfkjær cecilieu@au.dk  93521478
Eksamensklager Tina Lindhardt tln@au.dk 93522338
Studie- og
trivselsvejledning
(bachelor)  
Mette Bak Odder
Nikoline
Ohnemus Christensen
metteod@au.dk
nikoc@au.dk 
21366232
93508249
Studie- og
trivselsvejledning
(kandidat)
Niki Rasmussen
Lene Birkegaard
Pedersen
nira@au.dk
lbp@au.dk  
23382427
93508299
Studievejledning
(bachelor)
Studenter-
studievejlederne
counsellor.badm@au.dk  93522695

GMM, BDE og cand.polyt (teknologibaseret forretningsudvikling)

Ansvarsområde Kontakt Mail Tlf.
Undervisnings- og eksamenstilmelding, GMM & BDE Helle Winther Borup bachelor.bss@au.dk  93521646
Undervisnings- og eksamenstilmelding, cand.polyt (TBBD) Runa H. Kortsen kandidat.bss@au.dk  93522318
Dispensationer, forhåndsgodkendelser & merit Pernille Hjort Nielsen phj@au.dk  21841124
Studienævnsbetjening (bachelor og kandidat) Mads Ulrik Pedersen mup@au.dk   20276333
Eksamensklager eksamensklager.bss.studadm@au.dk
Studie- og trivselsvejledning (bachelor og kandidat) Mette Odder
Nikoline Ohnemus Christensen
metteod@au.dk
nikoc@au.dk  
21366232
93508249

ITKO

Ansvarsområde Kontakt Mail Tlf.
Undervisnings- og eksamenstilmelding Tina Aronro kandidat.bss@au.dk  93522335
Studienævnsbetjening Hanne Falsig haf@au.dk  93521640
Dispensationer og merit/forhåndsgodkendelser Ditte Bak ditte.bak@au.dk  93521623
Eksamensklager Tina Lindhardt tln@au.dk  93522338
Studie- og trivselsvejledning Mette Odder
Niki Rasmussen
Lene Birkegaard Pedersen
metteod@au.dk
nira@au.dk 
lbp@au.dk  
21366232
23382427
93508249