Studieselvbetjeningen (STADS)

Hvad kan jeg i Studieselvbetjeningen (STADS)?

På Studieselvbetjeningen (STADS) kan du:

 • Se karakterer
 • Tilmelde dig undervisning
 • Afmelde dit 3. eksamensforsøg
 • Se dine tilmeldinger
 • Se dit hold
 • Søge orlov
 • Printe udskrifter
 • Se din maksimale studietid
 • Udmelde dig

Hvordan logger jeg på Studieselvbetjeningen (STADS)?

Alle studerende på Aarhus Universitet bruger indgangen mitstudie.au.dk for at komme til deres Studieselvbetjening (STADS).

Når du trykker på 'Log ind', vil du blive sendt til en Microsoft-side, som vil bede dig om dit AU-id-brugernavn (AUxxxxxx@uni.au.dk) og dit password. Når du har tastet dem ind, vil du blive sendt videre til den nye udgave af mitstudie.au.dk.  

Der vises ingen tilmeldingsblanketter.

Kontakt studiecenteret på dit fakultet.
Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.

Jeg kan ikke tilmelde mig de(t) fag jeg gerne vil.

Kontakt studiecenteret på dit fakultet.
Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.

Jeg kan ikke tilmelde mig eksamen - den rigtige eksamen fremgår ikke, eller der er intet at vælge imellem i menuen.

Kontakt studiecenteret på dit fakultet.
Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.

Jeg bestod reeksamen, men hvorfor fremgår mit rejicerede resultat stadig af min resultatoversigt?

Systemet gemmer alle eksamensresultater bestået såvel som ikke bestået, men kun beståede resultater vil fremgå af dit endelige eksamensbevis.

Resultater fra gamle, ikke afsluttede uddannelser figurerer på min resultatoversigt. Kan I slette dem?

Nej - det er ikke information, vi sletter. Det vil dog ikke fremgå af dit bevis, så længe aktiviteterne ikke indgår i din aktuelle studieordning.

Flere af mine resultater fremgår som meritoverførte på trods af, at jeg ikke har fået meritoverført dem. Hvordan kan det være?

Årsagen er, “rent teknisk”, at når der skiftes studieordning og resultater fra den gamle studieordning ”automatisk” optræder i den nye studieordning, så er det teknisk set en merit i det studieadministrative system. I forbindelse med udstedelse af eksamensbevis, vil de ikke fremstå som meritoverført.

Når nye studieordninger indføres, beslutter studienævn af og til af praktiske/tekniske grunde at flytte studerende fra gammel til ny studieordning. Derfor kan du godt have skiftet studieordning, uden at du nødvendigvis selv har søgt om det.

Min adresse er forkert på studieselvbetjeningen (STADS).

Adresser indlæses dagligt fra CPR-registreret. Vent et par dage og tjek igen. Er den fortsat forkert, så kontakt Studiesystemsupport.

Min udskrift fejler.

Skyldes som ofte datafejl. Kontakt Studiesystemsupport.

Hvordan printer jeg en indskrivningsbekræftelse?

Vælg ”Udskrifter” i menuen og herefter ”bestil / vis udskrifter”.
Under punkt 1 vælges ”Indskrivningsbekræftelse – på dansk”, herefter trykker du på knappen ”Dan pdf-fil”.
Der kan herefter trykkes på knappen ”Opdater” indtil ”Indskrivningsbekræftelse – på dansk” optræder med status ”færdig” i skemaet under punkt 4.
Indskrivningsbekræftelsen kan kun dannes i A4 størrelse.

Hvordan printer jeg en oversigt over mine karakterer?

Vælg ”Udskrifter” i menuen og herefter ”bestil / vis udskrifter”.

Under punkt 1 vælges ” Udskrift, beståede resultater - default - på dansk”. Her får du en oversigt over beståede karakterer på både afsluttede (ikke afbrudte!) uddannelser samt åbne uddannelser. 

Ønskes en udskrift af alle forsøg, så vælges ” Udskrift, alle forsøg - default - på dansk”. Bemærk, at denne udskrift indeholder alle eksamensforsøg - inkl. ikke beståede.

Har du afbrudt din uddannelse, skal du kontakte det fakultet du læste ved. Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.

Jeg er færdiguddannet fra AU, kan jeg udskrive oversigt over mine resultater fra Studieselvbetjeningen (STADS)?

Ja, du kan godt udskrive oversigter over dine resultater fra Studieselvbetjeningen (STADS).

Når jeg forsøger at åbne min udskrift af beståede resultater eller alle resultater, åbnes et tomt dokument.

For at åbne udskrifter bestilt via selvbetjeningen kræves, at du kan åbne PDF-filer.

Hvor søger jeg om optagelse på en kandidatuddannelse?

Det gør du igennem ansøgningssystemet

Jeg har problemer med min ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen.

Her kan du se ofte stillede spørgsmål.

Hvilke tekniske krav skal min PC opfylde for at kunne tilgå Studieselvbetjeningen (STADS)?

Operativ system:

 • Microsoft Windows 7, 8.1 og 10
 • Mac OS X
 • (Linux)


Software:

 • Microsoft Internet Explorer - 9, 10 eller 11
 • Microsoft Edge (Win 10 MS Edge)
 • Firefox 42 eller nyere
 • Chrome 47 eller nyere
 • Safari 5.1.7 for Windows 7 og 9.0 for Mac
  (Cookies skal være slået til!)
 • Acrobat Reader 15


Hardware:

 • 4GB ram - skærmopløsning på min 1024x768

Forkortelser i Studieselvbetjeningen (STADS)

I Studieselvbetjeningen (STADS) kan du møde forskellige forkortelser. Nedenfor har vi anført en række af forkortelserne, samt deres betydning.