Undervisning og eksamen

Du finder her generel information omkring din undervisning og eksamen samt aktuelle opslag.

For mere information, klik da på det enkelte semester i venstremenuen.

Undervisning

Undervisningen foregår i reglen på dansk, dog kan undervisning på engelsk forekomme. Lærebøger og andre tekster kan forekomme både på dansk, engelsk og nordiske sprog. Dette forudsætter gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk.

Eksamen

Bachelor:

 • Foreløbig (O/R) eksamensplan BA - sommeren 2020 (pr. 10/3-20)
  *10/3: Lokaleinfo ifm. Sundhedsfremme er opdateret.
  * 3/3: Der stod et forkert kursus på statskundskab. Nu rettet.
  *25/2: Dato for udlevering og aflevering af Statistik-opgave er rykket 2 dage.
  *20/2: Statistik-eksamen mandag d. 22/6 er flyttet ned i kælderen (bygn. 1150)
  *18/2: Skemaet viser både datoer for O og R.
              Der afventes datoer fra statskundskab.
              Lokalerne er ikke booket endnu.


Kandidat:

 • Foreløbig eksamensplan KA 1. semester - vinteren 2019
 • Foreløbig (O/R) eksamensplan KA 2. semester- sommeren 2020 (pr. 26/3-20)
  *26/3: Så er der kommet afleveringsdato på Statskundskabskurset. Afventer dato for reeksamen.  
  * 3/3:  Rettet til ift. kurser som ej har tilmeldinger.
  *26/2:  Godkendt, men afventer datoer fra statskundskab, derfor rød tekst.
        


Fælles:

Eksamen med eksamensnummer

Der er to eksamenstyper, hvor besvarelsen afleveres med eksamensnummer:

 • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
 • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn

At eksamen er med eksamensnummer betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer (og dermed ikke navn eller studienummer).

Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort eller under eksamenstilmelding STADS via mit.au.dk.

Lydoptagelser af undervisningen

Du må som studerende ikke uden videre optage undervisningen. Det skyldes, at underviseren har den pædagogiske ledelsesret og så at sige ejer forelæsningen, og det er derfor op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende må optage undervisningen. Spørg altid din underviser om lov, inden du optager.

Hvis en underviser vælger at lade studerende optage undervisningen, skal underviseren være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Underviseren må derfor ikke uden saglige grunde give enkelte studerende lov til at optage undervisningen, hvis andre har fået nej til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give studerende med funktionsnedsættelser en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. I dette tilfælde vil der netop ikke være tale om usaglig forskelsbehandling.

Har du som studerende optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du ønsker at offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.

Opslagstavle/aktuelt

Software licenser