Undervisning og eksamen

HAR DU TALENT?

prøv et talentforløb, som både udvikler og udfordrer dig.

Du finder her generel information omkring din undervisning og eksamen samt aktuelle opslag.

For mere information, klik da på det enkelte semester i venstremenuen.

Undervisning

Undervisningen foregår i reglen på dansk, dog kan undervisning på engelsk forekomme. Lærebøger og andre tekster kan forekomme både på dansk, engelsk og nordiske sprog. Dette forudsætter gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk.

Eksamen

Bachelor:

 • Endelig (O) / foreløbig (R) eksamensplan BA - vinteren 2019 (pr. 6/11-19)
  * 6/11: Så er dato for eksamen i Offentlig forvaltning meldt ud af statskundskab.
               Og lokaler til stedprøverne er fundet.
               Men dato og lokaler til reeksamen stadig udestående.
  *18/10: Skema opdateret med at reeksamen i Masterclass tager udgangspunkt i ordinær, men afhænger af om man har været til mundtlig eksamen eller ej,- derfor se stud.ordning.
  *  6/9: Skemaet viser både datoer for O og R.
              Der afventes datoer fra statskundskab i oktober.
              Lokalerne er ikke booket endnu.


Kandidat:

 • Foreløbig eksamensplan KA 1. semester - vinteren 2019


Fælles:

Eksamen med eksamensnummer

Der er to eksamenstyper, hvor besvarelsen afleveres med eksamensnummer:

 • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
 • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn

At eksamen er med eksamensnummer betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer (og dermed ikke navn eller studienummer).

Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort eller under eksamenstilmelding STADS via mit.au.dk.

Lydoptagelser af undervisningen

Som studerende må du i udgangspunktet gerne lydoptage undervisningen til eget brug. Den enkelte underviser kan dog af pædagogiske årsager beslutte, at undervisningen ikke må optages. Det er derfor altid en god idé at tale med din underviser, før du optager undervisningen.

Hvis du har optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du vil offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for studerende med særlige behov, da de kan have en særlig tilladelse til at benytte sig af lydoptagelser som hjælpemiddel.

Opslagstavle/aktuelt

Kandidatoptagelse

1. marts 2018 er sidste frist for at søge om optagelse på kandidatuddannelser på AU.

Du har retskrav til optagelse i direkte forlængelse af din bacheloruddannelse.

Software licenser