Undervisning og eksamen

Du finder her generel information om din undervisning og eksamen samt aktuelle opslag.

Undervisning

Aktuelle læseplaner for Bachelor finder du under de enkelte semestre.

Aktuelle læseplaner for Kandidat finder du her:

Undervisningen foregår i reglen på dansk, dog kan undervisning på engelsk forekomme. Lærebøger og andre tekster kan forekomme både på dansk, engelsk og nordiske sprog. Dette forudsætter gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk.

  • Køb af bøger: Se litteraturlister og pensum på de enkelte kurser på Blackboard
  • Information fra underviserne finder du på Blackboard

Eksamen

Her kan du se aktuelle eksamensplaner:

Bachelor:

Kandidat:

Bemærk, at du kan finde din individuelle eksamensplan inkl. lokaleinformation via Digital eksamen senest fra 1. november. Herefter kan datoerne betragtes som gældende.  

I dokumentet Vejledning for skriftlige opgavebesvarelser på FSV finder du generel vejledning til skriftlige eksaminer på både bachelor og kandidat i Folkesundhedsvidenskab. Læs også mere under Generelt om eksamen.

Eksamen med eksamensnummer

Der er to eksamenstyper, hvor besvarelsen afleveres med eksamensnummer:

  • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
  • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn

At eksamen er med eksamensnummer betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer (og dermed ikke navn eller studienummer).

Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort  under eksamenstilmelding STADS via mitstudie.au.dk

Lydoptagelser af undervisningen

Du må som studerende ikke uden videre optage undervisningen. Det skyldes, at underviseren har den pædagogiske ledelsesret og så at sige ejer forelæsningen, og det er derfor op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende må optage undervisningen. Spørg altid din underviser om lov, inden du optager.

Hvis en underviser vælger at lade studerende optage undervisningen, skal underviseren være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Underviseren må derfor ikke uden saglige grunde give enkelte studerende lov til at optage undervisningen, hvis andre har fået nej til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give studerende med funktionsnedsættelser en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. I dette tilfælde vil der netop ikke være tale om usaglig forskelsbehandling.

Har du som studerende optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du ønsker at offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.

Opslagstavle/aktuelt

Ny KA-studieordning fra september 2020

Software licenser

Kursusmateriale fra Blackboard må ikke deles andre steder

Hvis en af dine medstuderende mangler en præsentation eller andet fra Blackboard, må du gerne sende et link til Blackboard-siden, men ikke dele materialet andre steder.

Powerpoints og artikler fra Blackboard må nemlig ikke deles på f. eks. Facebook. Forskellen er, at Blackboard er et password-beskyttet netværk, og der er kun adgang for kursets studerende og underviserne.

Din underviser har ophavsret til sin præsentation og har dermed ret til at bestemme med hvem, og hvor den deles. Materialet kan også indeholde billeder eller artikler, som AU har lov til at dele på Blackboard, som ikke må deles på nettet.

Læs om at dele materiale her.

Du kan læse mere om ophavsret og undervisning på library.au.dk/studerende/ophavsret  og undervislovligt.dk.