Undervisning og eksamen

Du finder her generel information om din undervisning og eksamen samt aktuelle opslag.

Undervisning

  • I ugerne op til semesterstart vil du kunne finde de detaljerede kursusplaner samt information om litteratur via Blackboard. Du vil blive tilmeldt Blackboard automatisk. Log in med WAYF.
  • Information fra underviserne finder du ligeledes på Blackboard.

Eksamen med eksamensnummer

Der er to eksamenstyper, hvor besvarelsen afleveres med eksamensnummer:

  • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
  • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn

At eksamen er med eksamensnummer betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer (og dermed ikke navn eller studienummer).

Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort  under eksamenstilmelding STADS via mitstudie.au.dk

Lydoptagelser af undervisningen

  •  Du må kun optage undervisningen hvis underviseren har givet lov. Dette skyldes at underviseren har den pædagogiske ledelse ret, så spørg altid din underviser om lov, inden du optager.
  • Studerende med funktionsnedsættelser kan få en særlig adgang til at optage undervisningen, selvom andre ikke må.
  • Du må kun dele videoer fra undervisning hvis du har fået samtykke fra både underviser og studerende som er med i videoklippet.

Opslagstavle/aktuelt

Software licenser

Kursusmateriale fra Blackboard må ikke deles andre steder

Hvis en af dine medstuderende mangler en præsentation eller andet fra Blackboard, må du gerne sende et link til Blackboard-siden, men ikke dele materialet andre steder.

Powerpoints og artikler fra Blackboard må nemlig ikke deles på f. eks. Facebook. Forskellen er, at Blackboard er et password-beskyttet netværk, og der er kun adgang for kursets studerende og underviserne.

Din underviser har ophavsret til sin præsentation og har dermed ret til at bestemme med hvem, og hvor den deles. Materialet kan også indeholde billeder eller artikler, som AU har lov til at dele på Blackboard, som ikke må deles på nettet.

Læs om at dele materiale her.

Du kan læse mere om ophavsret og undervisning på library.au.dk/studerende/ophavsret  og undervislovligt.dk.