6. semester

Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab forår 2020

  • Her finder du den endelige læseplan for 6. semester, forår 2020, sidst opdateret 17/12-19.
    *17.12: Så er der kommet info fra statskundskab.
    *  4.10: der afventes stadig tidspunkt og lokale for seminaret "1612F20 Velfærdsstatens
                frontmedarbejdere i mødet med borgerne – idealer, roller og organisatoriske rammer" på
                statskundskab.


Planen for det overordnede BA-seminar-forløb (pt. F2019), se under "Bacheloropgave".

Seminarer foråret 2020

BA Seminarer (BA projekt)(20 ECTS), der udbydes til foråret 2020

Under Folkesundhedsvidenskab
Under Statskundskab (kun for FSV-studerende, ikke gæstefagsstuderende)

Der afholdes informationsmøde Tirsdag d. 29. oktober 2019, kl. 11.15 -12.00, i lokale 1264-104, endelig plan, med forbehold for ændringer, sidst opdateret 21/10-19.

Du skal prioritere seminarerne, så her finder du hjælp til  tilmelding til "Sundhedskommunikation" og seminarer F20.

Hvis du ikke skal tilmeldes 30 ECTS, fx fordi du har søgt om gæstefag et andet sted, eller ønsker at udskyde fag til efteråret, så send en mail til mig (studadm.folkesundhedsvidenskab@au.dk).
Ellers går jeg ud fra at I skal tilmeldes både det obligatoriske fag (Sundhedskommunikation) samt et BA-projekt (prioriteret på tilmeldingsblanketten).

OBS: Tilmeldingsperioden til F20 er d. 1.-5. november 2019.