3. semester

Opbygning af undervisning

2 og 3. semester af kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er sammensat af ’Valgfrie elementer’ og ’Folkesundhedsvidenskabelige elementer’. Som studerende kan du altså sammensætte disse semestre af:

  • Folkesundhedsvidenskabelige seminarer eller Valgfrie elementer, som udbydes af Folkesundhedsvidenskab
  • Erhvervsorienteret projekt (10/20 ECTS)
  • Selvstændig opgave (10 ECTS). Dog kun hvis du samtidig er tilmeldt Erhvervsorienteret projekt (20 ECTS)
  • Projektseminar (10 ECTS)
  • Kurser udbudt uden for uddannelsens regi. Bemærk, at dette kræver forhåndsgodkendelse.
  • Klik her for en inspirationsliste med tidligere forhåndsgodkendte fag.

Du kan læse mere detaljeret om de forskellige elementer her på hjemmesiden og i din studieordning.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have minimum 20 ECTS Folkesundhedsvidenskabelige seminarer og maksimum 40 ECTS Valgfrie elementer. Du vil med andre ord skulle tilmeldes minimum 20 ECTS ’Folkesundhedsvidenskabelige seminarer’ i løbet af 2. og 3. semester, imens Valgfrie elementer (herunder Erhvervsorienteret projektforløb, Selvstændig opgave, Projektseminar og Valgfag) maksimum må udgøre 40 ECTS.

Læseplan efterår 2020

Her finder du endelig læseplan for 3. semester, FSV-kandidat, efterår 2020, Afventer statskundskab.

Planen for kurserne under SFK, se under "FSV Seminarer og valgfag/tilmelding til seminarer og valgfag", andet sted på studieportalen.

Udlandsophold

Ønsker du at tage kurser i udlandet, skal du udfylde dette skema og vedhæfte det din ansøgning om forhåndsgodkendelse, som sendes til studienævnet.

Vær opmærksom på, at seminarfag skal være graduerede. Du skal vedlægge din ansøgning om forhåndsgodkendelse tydelig dokumentation for dette.

Du sender ansøgningen til studienævnet via mitstudie.au.dk

Find inspirationsliste til forhåndsgodkendelse her.