Ny kandidatstudie­ordning­ på FSV 2020

Ny kandidatstudieordning fra september 2020

I september 2020 træder en ny studieordning på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab i kraft.

Med den nye kandidatuddannelse kan du vælge mellem at skrive speciale på enten 30 eller 60 ECTS. Opbygningen af kandidaten afhænger af, om du ønsker at skrive den ene eller anden type speciale, og du kan læse mere om det nedenfor.

 

Gælder studieordningen for dig?

 • Er du startet kandidatuddannelsen inden september 2019 eller tidligere, er der ingen ændringer i dit studie, og du færdiggør uddannelsen på den gamle studieordning.
 • Mangler du at gennemføre hele eller dele af 1. semester ved sommeren 2020, overflyttes du til den nye studieordning. Er du i den situation, anbefales du at kontakte studievejledningen.
 • Starter du kandidatuddannelsen september 2020 eller senere, optages du på den nye studieordning.

Opbygningen ved 30 ECTS speciale

De 120 ECTS på kandidatuddannelsen med 30 ECTS kandidatspeciale fordeler sig således:

Obligatoriske elementer
 • 1. semester: 3 x 10 ECTS i Interventioner i folkesundhed
 • 2. og 3. semester: 
  • Projektledelse og sundhed = 10 ECTS, der udbydes både forår og efterår.
  • Min. én Fagpakke = 20 ECTS - se nærmere under Fagpakker i boksen nedenfor.
Valgfrie elementer
 • 2. og 3. semester: Min. 10 ECTS og maks. 30 ECTS Valgfrie elementer.
Antallet af Valgfrie elementer afhænger af, hvor mange ECTS fra gruppen Fagpakker du vælger.
Valgfrie elementer kan udgøres af valgfag, erhvervsorienteret projektforløb, selvstændig projektopgave og projektseminar.  
Kandidatspeciale
 • 4. semester: 30 ECTS.

Studieprogram ved 30 ECTS speciale
Studieprogram ved 30 ECTS speciale. Klik for at forstørre.

Opbygningen ved 60 ECTS speciale

De 120 ECTS-point på kandidatuddannelsen med 60 ECTS specialer fordeler sig således:

Obligatoriske elementer
 • 1. semester: 3 x 10 ECTS i Interventioner i folkesundhed.
 • 2. semester:
  • Projektledelse og sundhed = 10 ECTS, der udbydes både forår og efterår
  • Fagpakker = 20 ECTS - se næmere under Fagpakker i boksen nedenfor.
Kandidatspeciale
 • 3. og 4. semester: 60 ECTS.
I et 60 ECTS speciale er der krav om, at du selvstændigt skal planlægge og gennemføre et eksperimentelt projekt med brug af videnskabelige metoder, der kendetegner uddannelsens fagtraditioner (surveys, aktionsforskning, intervention, interviews etc.). Der kan være tale om både kvalitativt og kvantitativt datamateriale.     

Studieprogram ved 60 ECTS speciale
Studieprogram ved 60 ECTS speciale. Klik for at forstørre.

Fagpakker

Der er planlagt én fagpakke inden for kvalitativ metode og én fagpakke inden for kvantitativ metode. Fagpakkerne har særligt fokus på at anvende og uddybe metoder og teorier og bliver bundet op på folkesundhedsvidenskabelige relevante temaer. Følgende to fagpakker er planlagt:

FagpakkeKurser
Kvantitativ evaluering af sundhedseffekter
 1. Videregående epidemiologi og biostatistik (10 ECTS)
 2. Videregående sundhedsøkonomi og demografi (10 ECTS)
Kvalitative perspektiver på organisering af sundhedsvæsenet
 1. Teorier om organisatoriske forandringsprocesser i folkesundhed (10 ECTS)
 2. Kvalitative metoder til undersøgelse af organisatoriske forandringsprocesser i folkesundhed (10 ECTS)

Hvornår udbydes fagpakkerne?

 • Kvantitativ evaluering af sundhedseffekter: Udbydes hvert efterårssemester
 • Kvalitative perspektiver på organisering af sundhedsvæsenet: Udbydes hvert forårssemester

Hvis du skriver 30 ECTS speciale

Du skal vælge min. én fagpakke på 20 ECTS, men har mulighed for at vælge to fagpakker eller evt. én fagpakke plus ét kursus fra en anden fagpakke.

Hvis du skriver 60 ECTS speciale

Hvis du vælger at skriver 60 ECTS speciale, er det obligatorisk at vælge den fagpakke, der ligger semesteret umiddelbart inden, du begynder dit speciale.

Meritskema ved overflytning fra gammel til ny studieordning

Nedenstående meritskema er en oversigt over de kurser på den gamle studieordning, der giver merit til kurser på den nye studieordning, hvis du overflyttes.

Kurser fra 2013-studieordning

Kurser fra 2020-studieordning, der gives merit til

Komplekse interventioner i folkesundhed20 ECTS
 • Interventioner i folkesundhed: Udvikling (10 ECTS)
 • Interventioner i folkesundhed: Implementering (10 ECTS
20 ETCS
Sundhedspædagogik og kommunikation10 ECTSValgfag10 ECTS
Seminarer10 ECTSValgfag10 ECTS
Valgfag5/10 ETCSValgfag5/10 ECTS
Erhvervsorienteret projektforløb10 ECTSValgfag10 ECTS*
Erhvervsorienteret projektforløb20 ECTSErhvervsorienteret projektforløb20 ECTS
Selvstændig opgave10 ECTSSelvstændig opgave10 ECTS
Projektseminar10 ECTSProjektseminar10 ECTS

*: Merit for Erhvervsorienteret projektforløb (10 ECTS) udelukker tilmelding til Erhvervsorienteret projektforløb (20 ECTS)