Studieordning 2017-

Fysik

Programmet skal indeholde videregående studieelementer inden for fysik af et omfang, inklusive speciale, på mindst 90 ECTS (mindst 75 ECTS når der indgår 2. del af tilvalg/sidefag), herunder:

 • Studenterkollokvium (5 ECTS)
 • 2 romerII-kurser
 • et yderligere romerII-kursus eller, hvis der indgår 2. del af et tilvalg/sidefag: Eksperimentel Skolefysik (5 ECTS) og Didaktik (5 ECTS)
 • hvis der indgår 2. del af et ikke-naturvidenskabeligt tilvalg/sidefag: Statistisk Fysik & Faststoffysik (10 ECTS) og Kerne- & Partikelfysik (5 ECTS)
 • hvis specialets omfang er skarpt mindre end 45 ECTS: enten yderligere 3 romerII-kurser, en specialisering fra et andet fag (som kan være påbegyndt på bacheloruddannelsen, højst 30 ECTS kan placeres på kandidatuddannelsen), et udlandsophold (mindst 30 ECTS) eller 2. del af et tilvalg

Det samlede omfang af studieelementer inden for fysik i programmet skal sammen med studieelementerne inden for fysik i den adgangsgivende bacheloruddannelse være mindst 180 ECTS. Specialet har et omfang på 30-60 ECTS.

RomerII-kurserne, der indgår i det obligatoriske forløb og alle har et omfang på 10 ECTS, er:

 • Astrofysik II * E
 • Atomic, molecular and optical physics II E
 • Kvantemekanik II E
 • Particle physics II E
 • Faststoffysik II F
 • Kernefysik II F
 • Quantum Engineering II F

Indgår der et udlandsophold i programmet, kan kravet om tre romerII-kurser i visse tilfælde relaxeres til krav om to, uden at udlandsopholdet indholder et kursus, der i omfang og indhold præcist svarer til et af ovennævnte romerII-kurser. Det vil være et krav for denne relaxation, at det samlede kandidatprogram har bredde og dybde svarende til, hvad der sikres af tre romerII-kurser og inden for samme emnekreds. Fravigelse af kravet om tre romerII-kurser behandles individuelt efter ansøgning til den uddannelsesansvarlige (pt. Hans Fynbo).

Astronomi

Programmet skal indeholde videregående studieelementer inden for astronomi af et omfang, inklusive speciale, på mindst 90 ECTS, herunder:

 • Studenterkollokvium (5 ECTS)
 • Astrofysik II hvis ikke den adgangsgivende bacheloruddannelse indeholder en betydelig astronomikomponent svarende til tilvalgsmuligheden (20 ECTS) på bacheloruddannelse i fysik ved Aarhus Universitet
 • 3 videregående kurser valgt blandt de 6 navngivet nedenfor
 • hvis specialets omfang er skarpt mindre end 45 ECTS: enten yderligere 3 videregående kurser blandt de 6 navngivet nedenfor, yderligere 0-2 af disse kurser samt projekter forankret i de nedenfor navngivne videregående kurser og liggende i forlængelse af kursusaktiviteterne i alt summende op til 30 ECTS, en specialisering fra et andet fag (som kan være påbegyndt på bacheloruddannelsen, højst 30 ECTS kan placeres på kandidatuddannelsen) eller et udlandsophold (mindst 30 ECTS).

Det samlede omfang af studieelementer inden for fysik og astronomi i programmet skal sammen med studieelementerne inden for fysik og astronomi i den adgangsgivende bacheloruddannelse være mindst 180 ECTS. Specialet har et omfang på 30-60 ECTS.

De videregående kurser, der indgår i det obligatoriske forløb og alle har et omfang på 10 ECTS, er:

 • Astrofysik II* E
 • Exoplaneter E
  • Tilhørende projekter: (Advanced) Projects in exoplanets (F)/E
 • Videregående stjerneudvikling
  • Tilhørende projekter: (Advanced) Projects in stellar evaluation (F)/E
 • Formation and evolution of the Milky Way F
  • Tilhørenden projekter: (Advanced) Projects in galaxy evolution and the milky way (E)/F
 • Videregående kosmologi F
  • Tilhørende projekter: (Advanced) Projects in cosmology (E)/F
 • Kernefysik II F

Indgår der et udlandsophold i programmet, kan kravet om tre videregående kurser i visse tilfælde relaxeres til krav om to, uden at udlandsopholdet indholder et kursus, der i omfang og indhold præcist svarer til et af ovennævnte videregående kurser. Det vil være et krav for denne relaxation, at det samlede kandidatprogram har bredde og dybde svarende til, hvad der sikres af tre videregående kurser og inden for samme emnekreds. Fravigelse af kravet om tre videregående kurser behandles individuelt efter ansøgning til den uddannelsesansvarlige (pt. Hans Fynbo).  

* Kan ikke indgå, hvis den adgangsgivende bacheloruddannelse indeholder en betydelig astronomikomponent svarende til specialiseringen (20 ECTS) på bacheloruddannelse i fysik ved Aarhus Universitet.

E=Efterårskursus

F=Forårkursus