Detaljeret opbygning og struktur af kandidatuddannelserne

Ved IFA udbydes der naturvidenskabelige kandidatuddannelser i

  • Fysik
  • Astronomi

Adgangskrav og optagelse

En bachelorgrad i fysik fra Aarhus Universitet giver uanset sammensætning adgang til kandidatstudierne i fysik og astronomi. Andet kan også gøre det: Fx giver en naturvidenskabelig bacheloruddannelse med 60 ECTS i fysik og 30 ECTS i matematik adgang til kandidatstudiet i fysik, hvis kurserne er valgt således, at de faglige krav til kandidatuddannelsen i fysik (se nedenfor) samlet kan opfyldes under kandidatstudiet (fysikindholdet i det samlede bachelor- og kandidatuddannelsesforløb skal være mindst 180 ECTS).

Desuden giver en naturvidenskabelig bacheloruddannelse i fysik fra Københavns Universitet eller Syddansk Universitet adgang til kandidatstudierne i fysik og astronomi. Det samme gælder for uddannelser, som efter universitetets vurdering svarer til de ovennævnte uddannelser i niveau, indhold og omfang.

Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen kan ske via Aarhus Universitets selvbetjening.

Hvis du er forsinket på bacheloruddannelsen, kan du ansøge studienævnet om dispensation til midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen. Du finder nærmere information om de gældende regler på fakultetets og universitetets sider.
Ansøgningsskemaet findes på fakultetets side om midlertidig indskrivning.

 

Sammensætning af kandidatuddannelserne

Omfanget af en kandidatuddannelse er 120 ECTS. I det følgende er listet de specifikke krav til kandidatuddannelserne i fysik og astronomi. I alle tilfælde, hvor der er anført krav om et specifikt modul, kan det naturligvis læses med tilføjelsen "eller dermed ækvivalent aktivitet".