FAQ - Mundtlige prøver og undervisningsdeltagelse

Mundtlige prøver og undervisningsdeltagelse som eksamensform figurerer i Digital Eksamen, for at bedømmeren kan registrere resultater i systemet - også selv om der ikke er en aflevering involveret.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig nedenfor.

Kontakt/support

Administrativ support:

Har du problemer med din eksamenstilmelding i systemet eller andre spørgsmål om eksamen, så skal du henvende dig til din eksamensadministrator. Du finder kontaktoplysninger om din eksamensadministrator på prøven i Digital Eksamen.

Teknisk support:

Kontakt Health IT for teknisk support.

Faglig hjælp:

Kontakt din underviser.

Før eksamen

Hvor finder jeg Digital Eksamen?

Du finder Digital Eksamen ved at klikke på dette link: eksamen.au.dk.

Hvornår kan jeg se min eksamen i systemet?

Du får en notifikation tilsendt din AU-mail, når din eksamen er klar i Digital Eksamen. Dette vil ske senest én uge inden eksamensstart.
Al information vedrørende den specifikke eksamen vil ligge her, og du må meget gerne tjekke eksamen løbende inden selve eksamensstart for at holde dig opdateret.

Undervisningsdeltagelse som eksamen - hvad skal jeg så i Digital Eksamen?

Hvis du tager et kursus, hvor eksamensformen er undervisningsdeltagelse eller mundtlig eksamen, så skal du ikke foretage dig noget i Digital Eksamen. Eksamen er kun registreret i systemet, for at bedømmeren kan registrere din karakter.

Du vil dog stadig bliver notificeret, når din eksamen er klar i Digital Eksamen, og ved mundtlige eksamener kan du finde information om tid og sted på eksamen.

Hvis du har en eksamen uden aflevering, men hvor der skal udleveres materiale, så foregår dette i Digital Eksamen. Du skal så uploade et bilag med navn og studienummer, for at systemet kan fungere.

Hvad er WAYF og AU ID?

WAYF - Where Are You From - er et forbindelsesled mellem dit login på Aarhus Universitet (eller en anden uddannelsesinstitution) og eksterne web-tjenester.

Det er det samme login, som du bruger til mit.au.dk, og det betyder, at du kan bruge dit brugernavn og din adgangskode fra mit.au.dk til at få adgang mange steder. Kort sagt: ét brugernavn og én adgangskode giver adgang til mange tjenester. Og så længe du er logget ind, kan du skifte fra den ene tjeneste til den anden uden at skulle logge ind igen.

Du kan i forbindelse med din brug af Digital Eksamen blive spurgt om dit AU ID.

Dit AU ID finder du via mit.au.dk. Sådan gør du:

  1. Log in på mit.au.dk
  2. Klik på ”Personlige Oplysninger”.
  3. Du vil kunne se dit AU ID lige under linjen med dit CPR nummer.

Hvis du har et nyt studiekort, fremgår dit AU ID også her.

Hvad er eksamensreglerne på AU?

Du kan læse eksamensreglerne på AU her.

Pas på eksamenssnyd

Snyd til eksamen er en rigtig dårlig idé. Og det er vigtigt du ved, hvad eksamenssnyd er, inden du går til eksamen. Der er nemlig eksempler på, at studerende kommer til at snyde, uden de ved det. 

Der hjælp at hente på AUs side om eksamenssnyd, hvis du har brug for: 

  • at blive opdateret på, hvad eksamenssnyd er
  • at kende konsekvenserne af eksamenssnyd. 

Gå til AUs side om eksamenssnyd

Husk: er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Under eksamen

Efter eksamen

Hvem kan jeg kontakte efter eksamen?

Hvis du har spørgsmål til din eksamensbesvarelse, kan du tage kontakt til HE Studier - se kontaktinformationer her.

Hvordan søger jeg dispensation?

Hvis du vil søge en dispensation for noget, så kan du læse mere om dispensationer her.

Hvor og hvornår kan jeg se min karakter?

Du kan se i Digital Eksamen, hvornår sidste dag for bedømmelse er og dermed, hvornår du senest kan få din karakter. Alternativt står det på din studieportal under det pågældende fag.
Din karakter kan du se i STADS - Studieselvbetjeningen eller på Studietidslinjen på mitstudie.au.dk.