Mail og IT

Din AU-mail

Alle studerende på Aarhus Universitet har en AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Det er meget vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail!

Al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregår til/fra din AU-mail. Det kan være i forbindelse med eksamen, aflysning af undervisning, invitation til relevante arrangementer, oplysning om træffetider, frister osv. Andre mailservere, som eksempelvis g-mail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes.

Du kan logge ind på din AU-mail via mitstudie.au.dk

Du finder vejledninger til opsætning af AU-mail samt FAQ her.

IT og support

IT-support (print, kopi, selvbetjening mv) til studerende finder du her

Inden du kontakter IT-supporten bedes du se på serviceinfo.au.dk om de problemer, du oplever, foreksempel skyldes vedligehold eller driftsproblemer på AU's systemer.