Brightspace

Brightspace er AU's Learning Management System, der bruges til online kursushåndtering og e-læring.

Med Brightspace stiller AU en lang række online redskaber til rådighed, som kan styrke studerendes forberedelse til undervisningen, underviseres indblik i de studerendes læring samt aktiv deltagelse.
Brightspace som redskab er en del af AU's strategiske satsning på Educational IT, med det mål at styrke den studerendes læring.

Support for studerende